Johdatus oikeusteoriaan 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija

- hahmottaa modernin oikeusjärjestyksen rakenteen sekä
- ymmärtää lainopin keskeisyyden oikeustieteen suuntauksena ja lainopin yhteydet muihin oikeudellisiin käytäntöihin.
- osaa erottaa sisäisen ja ulkoisen näkökulman oikeuteen.
- hahmottaa oikeuden pätevyydestä käydyn oikeusteoreettisen keskustelun pääsuuntaukset ja tuntee oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset perusteet.
- tuntee oikeusfilosofisen ja teoreettisen ajattelun historialliset päälinjat.

Lisäksi tavoitteena on harjoitella kirjallisen työn laatimista parin kanssa, yhteisten aikataulujen ja työskentelytapojen suunnittelua ja toteuttamista sekä oman ja toisen henkilön työskentelyn arviointia.

Oikeusjärjestyksen rakenne ja oikeudelliset käytännöt. Yleisten oppien rakenne ja tehtävät oikeudellisessa ajattelussa. Oikeudellisen ratkaisun teorian perusteet. Oikeustieteen ja oikeudellisen ajattelun historialliset kehityslinjat ja nykyiset suuntaukset.

Luentotallenteet, itsenäinen perehtyminen kurssikirjallisuuteen sekä parityönä vastattavat kirjalliset tehtävät.

Osallistujat jaetaan pareiksi ja he vastaavat yhdessä kolmeen kirjalliseen tehtävään, jotka tulee palauttaa DigiCampuksessa. Tehtävät, parit ja ohjeistukset ilmoitetaan kolme viikkoa ennen määräpäivää. Parit laativat pakollisena suorituksena myös yhteisen suunnitelman tehtäviin vastaamiseksi, joka palautetaan kaksi viikkoa ennen tehtävien määräaikaa. Parit arvioivat tehtävien palautuksen yhteydessä oman ja parinsa työskentelyn. Mikäli opiskelija ei saa yhteyttä pariinsa yhteistyösuunnitelman palautukseen mennessä, jaetaan hänelle uusi samassa tilanteessa oleva pari ja vastausaikaa pidennetään yhdellä viikolla.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).