Johdatus matemaattiseen päättelyyn 2 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.09.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Mainio tutustumisjakso matemaattisen päättelykyvyn lisäämiseksi ja sen preppaamiseksi! Samalla jakso tutustuttaa sinut logiikan perusteisiin sekä suoraan ja epäsuoraan todistamiseen, (vasta)esimerkein perusteluun ja matemaattisen induktion käyttöön!

Avoimen yliopiston opiskelijat. Tämä opintojakso soveltuu hyvin myös lukiolaisille.

Kurssin tavoitteena on kehittää matemaattista päättelykykyä ja kykyä ymmärtää erilaisia todistustekniikoita. Kurssilla tutustutaan logiikan perusteisiin sekä opetellaan suoraa ja epäsuoraa todistamista, (vasta)esimerkein perustelua ja matemaattisen induktion käyttöä.


Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
•    tuntee erilaisia todistustekniikoita
•    kykenee arvioimaan ja perustelemaan yksinkertaisten väitteiden paikkansapitävyyttä
•    ymmärtää ja osaa lukea matemaattisia merkintöjä sisältävää tekstiä
 

Kurssialueella Moodlessa annettujen tehtävien ratkaiseminen hyväksytysti.

Toteutustavat
Verkkokurssi. Kurssin sisällöt opiskellaan itsenäisesti Moodlessa jaettavaa oppimateriaalia ja harjoitustehtäviä hyödyntäen. Kurssi on avoinna 1.9.2024-31.7.2025.
 

Emma Leppälä

Oppimateriaalit
Kurssilla käytettävä oppimateriaali löytyy kurssin Moodle-alueelta.

Arviointiasteikko
HYV/HYL
 

Maksuton

30.11.2024 mennessä