Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 30.07.2024 00:00

Opintojakson aikana perehdytään käytännölliseen teologiaan tieteellisenä oppiaineena sekä paneudutaan uskonnollisuuden luonteeseen ja muutokseen länsimaissa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- omaa yleiskuvan käytännöllisen teologian historiasta ja sen sijoittumisesta muiden teologisten oppiaineiden kokonaisuuteen
- ymmärtää käytännöllisen teologian tieteellisen luonteen
- on perehtynyt käytännöllisen teologian luonteeseen oppiaineena ja uskonnollisuuden luonteeseen ja muutoksiin Suomessa ja länsimaissa
- osaa perustella omia näkemyksiään ja osaa soveltaa oppimaansa havainnoidessaan uskonnollisia ilmiöitä ja osallistuessaan yhteiskunnalliseen tai kirkolliseen keskusteluun
- osaa soveltaa käytännölliseen teologiaan liittyvää tietoja käytännön elämässä ja työelämässä

Itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).