Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet sekä kasvatusfilosofian peruskäsitteet.

Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Hän pystyy ohjaamaan lapsia ja nuoria filosofiseen ajatteluun ja argumentaatioon ja tuntee kasvatusfilosofian peruskäsitteet.

Tenttiin ilmoittautuminen viim. 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Elämänkatsomustiedon tenttipäivät (tentti Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12):

ke 14.9.2022, klo 18-21
ke 12.10.2022, klo 18-21
ke 9.11.2022, klo 18-21
ke 7.12.2022, klo 18-21
ke 11.1.2023, klo 18-21
ke 8.2.2023, klo 18-21
ke 1.3.2023, klo 18-21
ke 12.4.2023, klo 18-21
ke 3.5.2023, klo 18-21
ke 14.6.2023, klo 18-21

Opintokokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson hintaan sisältyy kaksi tenttikertaa / opintojakso (varsinainen suoritus ja yksi uusinta). Mahdollisen kolmannen tenttikerran (2. uusinta) hinta 65 €.

Tentti

Arviointi: 0-5
 

Jarmo Pulkkinen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:


Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten (alla linkit)
sekä Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria.

Elämänkatsomustieto, peruskoulun opetussuunnitelman perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/502088

Elämänkatsomustieto, lukion opetussuunnitelman perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/lukiokoulutus/6828810/oppiaine/6834385
 

95 €