Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Työ- ja organisaatiopsykologian keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen ja soveltamisen kohteet. Työ- ja organisaatiopsykologian historian päälinjat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää työ- ja organisaatiopsykologian monitieteiseksi ja -alaiseksi kokonaisuudeksi
  • tuntee työ- ja organisaatiopsykologian historiaa ja keskeisten näkökulmien kehittymistä

Verkkotallenteet, tenttimateriaaliin perehtyminen ja verkkotentti.

Opintojakson verkkotentti on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. 

60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 24 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).