Johdanto muotoiluajatteluun 2 op (LY)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot , Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot , Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot , Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot , Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

18.01.2022 00:00 - 28.02.2022 00:00

Jakson reaaliaikaiset verkkoluennot ti 18.1., to 20.1., ti 25.1., to 27.1. klo 17-20

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin

- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

 Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Huom! Kurssi on suoritettava ennen opintokokonaisuuden muita kursseja.

Opintojakson hinta 120 €.

17.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.1.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).