Jäämistösuunnittelu parisuhteissa ja perheessä. VERKKOKOULUTUS

Juridiikka , Ilmoittaudu nyt

14.04.2021 09:00 - 15:00

keskiviikko 14.4.2021, klo 9.00–15.00

Verkkokoulutus (teams)

Jäämistösuunnittelussa on otettava huomioon verosuunnittelun lisäksi erilaisten toimenpidevaihtoehtojen suunnittelu!

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja erilaisten jäämistösuunnittelutilanteiden hahmottamiseen ja toteuttamiseen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville lakimiehille, asianajajille ja oikeusavustajille.

Jäämistösuunnittelu mielletään usein lähinnä verosuunnitteluksi: miten järjestää asiat siten, että jälkeenelävä puoliso, perilliset ja testamentinsaajat aikanaan joutuisivat maksamaan mahdollisimman vähän veroa lain tarjoamissa puitteissa.

Vaikka verotus on lopputuloksen kannalta tärkeässä roolissa, erilaisia toimenpidevaihtoehtoja (omistusoikeus, käyttöoikeudet, jaettu omistusoikeus jne.) suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon paljon muutakin.

Mm. erilaisia käyttöoikeuksia sisältävät kuolinpesät saattavat olla vuosikymmeniä jakamatta, jolloin järjestelyjen toimivuudella tai toimimattomuudella on huomattava käytännön vaikutus osallisten elämään.

Avioliitossa ja muissa parisuhteissa joudutaan ennen kaikkea miettimään lesken konkreettista siviilioikeudellista asemaa suhteessa perillistahoon, olipa sitten kysymys lesken elinajan järjestelyistä tai jaosta lesken jälkeen.

Lapsettomissakin avioliitoissa, joissa lesken lakisääteinen asema on yksiselitteisen vahva, on hyvä selkeästi ennalta hahmottaa myös lesken kuoleman jälkeen syntyvä lopputilanne. Lähemmin tarkastellen tuo kokonaisratkaisu ei ehkä olekaan juuri kyseisen parin ja henkilöpiirin osalta optimaalinen.

Toisaalta, jos kysymyksessä on muu parisuhde kuin avioliitto, jälkeen elävän osapuolen aseman tietoinen järjestäminen on erityisen tärkeää. Monille pareille tuntuu edelleen tulevan yllätyksenä, kuinka vähäiset avoliiton lesken kuolinpesäoikeudet ovat liiton kestosta ja mahdollisista lapsista riippumatta.

Kokonaisjärjestelyiden osana on niin ikään harkittava edunvalvontavaltakirjojen tarve. Jommankumman osapuolen toimintakyvyn menetys missä tahansa asioiden vaiheessa on sopimus- ja testamenttijärjestelyjen eräänlainen ”perälauta”. Ellei edunvalvontavaltakirjaa ole, suunniteltujen järjestelyjen toteuttaminen ei kenties aikanaan tavallisen edunvalvojan toimivaltuuksien puitteissa olekaan mahdollista.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja erilaisten jäämistösuunnittelutilanteiden hahmottamiseen ja toteuttamiseen.

 • Peruslähtökohta liitto- ja perhetyyppien moninaisuus:
  • pari, lapset tai lapsettomuus, ei-yhteiset lapset, sekä
  • parisuhteisiin sovellettavat lait: jälkeen elävän jäämistöoikeudellinen asema, parisuhdevarallisuusoikeuden vaikutus jäämistöön ja perintöön.
 • Kartoituksen lähtökohta: mitä osapuolten asioissa lain nojalla tapahtuu, jos ei tehdä mitään? Seuraavaksi: miltä osin osapuolet haluavat poiketa tästä lain tarjoamasta lähtökohdasta?  Keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseen:
  • Avioehtosopimus, sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset. Muut aviopuolisoiden varallisuussopimukset. Näiden verotuksellinen vaikutus
  • Avopuolisoiden ”avoliittosopimukset” ja omaisuuden erottelu. Erottelun verotus
  • Vakuutusinstrumenttien tarjoamat mahdollisuudet
  • Testamentaariset keinot ja testamentilla annettavien oikeuksien laajuus. ”Luovuttavaksi tehty” testamentti
  • Yhteisten ja ei-yhteisten lasten asema: laillisen eriarvoistamisen rajat ja tavat. Elinaikaisten varallisuudensiirtojen vaikutukset perinnönjaossa
  • Lapsettoman parin määräykset erityisesti kummankin kuoleman jälkeistä aikaa ajatellen
  • Edunvalvontavaltuutus ja sen tarve: lesken toimintakyvyn menetys leskeysaikana ja kuolinpesätoimien vaikeutuminen valtuutuksen puuttuessa.
 • kokonaisratkaisun loppuarviointi myös verotuksen näkökulmasta.

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

235 € sisältää opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

12.04.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.3.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.