Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY)

Sosiaali ja terveys, avoin

14.09.2020 00:00 - 08.11.2020 00:00

Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista. 

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä neljästä tuutorin vetämästä opintoryhmästä (3 t/kerta arki-iltaisin). Suorituksena on Moodle-tentti, jonka voi tehdä omalla kotikoneella. 

Lisätietoja opintojaksosta löydät täältä!

03.09.2020 mennessä