Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (UEF)

31.10.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00

Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• vertailla erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
• selittää sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien sekä erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• eritellä lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• soveltaa  soveltaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Verkko-opinnot; verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan omatoimisesti työskennellen, 135 t.

Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana. 

Oppimateriaali:

Oppimistehtävien yhteydessä Moodle-verkko-oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Sanna Aaltonen (vastuuopettaja) ja opettaja Suvi Jokelainen

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

16.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.10.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).