Hyvä sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. VERKKOKOULUTUS

09.03.2021 10:00 - 15:15

Tiistai 9.3.2021 kello 10.00–15.15

Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connectin kautta.

Millaisia uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa on?

Miten osallisuutta toteutetaan sote-hankinnoissa?

Miten sote-hankinnoissa turvataan asiakkaan palvelun pystyvyys ja jatkuvuus sekä toimiva kilpailu?

Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopalveluista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutus sopii sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat hankintaprosessien valmisteluun tai johtamiseen. Koulutus sopii myös hankinnan ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä nimenomaan sote-palveluiden hankinnan kilpailuttamiseen ja uusiin hankintamenettelyihin.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat sote-palveluhankinnan uusiin mahdollisuuksiin. Koulutuksessa tutustutaan case-esimerkein joustaviin hankintamenettelyihin, kuten dynaamiseen hankintaan ja sen käyttöön sote-palveluissa. Koulutuksessa käsitellään menettelyjä, joilla turvataan asiakkaan palvelun pysyvyys ja jatkuvuus sekä toimiva kilpailu. Koulutuksessa pohditaan myös vaatimusten sopivaa tasoa, laatuperusteita ja sopimusehtojen roolia osana hankintaa sekä perehdytään asiakasosallisuuden toteuttamiseen. Lähestymistapa koulutuksessa on käytännönläheinen. Koulutus sisältää erilaisia käytännön esimerkkejä.  

Koulutuksessa on tilaa keskusteluun ja kysymyksille.

Hyvä hankinta sosiaali- ja terveyspalveluissa

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
 • Sosiaali- ja terveyspalveluhankintaan sovellettavat säännökset

Palveluiden kuvaaminen ja vähimmäisvaatimukset

 • Soveltuvuusvaatimukset ja niiden sopivat taso
 • Ryhmittymät ja alihankinta
 • Vähimmäisvaatimukset ja niiden asettaminen
 • Sopimus osana tarjouspyyntöä

Miten teen laadukkaan sote-hankinnan?

 • Mistä laatu koostuu?
 • Laadun vertailuperusteet sote-palveluissa
 • Vertailuperuste-esimerkkejä

Asiakkaan osallisuus hankinnassa

 • Asiakkaan osallisuus erityistarpeiden huomioiminen hankinnassa
 • Asiakas palvelunsa valitsijana
 • Osallisuuden toteuttaminen käytännössä

Hankintamenettelyt sote-palveluhankinnoissa

 • Hankintamenettelyt sote-palveluhankinnassa
 • Joustavat palvelut, asiakkaan palveluiden pysyvyys ja jatkuvuus, miten se tehdään?
 • Toimivan kilpailun edistäminen joustavilla hankinnoilla
 • Asiakkaiden erityistarpeiden huomioiminen
 • Case-esimerkit: Joustava toimittajarekisteri ja dynaaminen hankintajärjestelmä sote-palveluissa

Keskustelua ja kysymyksiä

OTM Susanna Lehti, jolla on pitkä kokemus sote-palveluihin liittyvästä lainsäädännöstä, sote-hankinnoista ja sopimusoikeudesta. Susanna Lehti on osallistunut asiantuntijana erilaisiin sote-palveluhankintojen kehittämisprojekteihin, jossa on kehitetty mm. dynaamisia ja asiakkaat huomioivia hankintamenettelyitä. Hänellä on pitkä kokemus vaativien sote-palveluhankintojen kilpailuttamisesta eri kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijana.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen (3.3.2021 mennessä) kouluttajalle sähköpostilla koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi.

205 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

22.02.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 22.2.2021 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.