Globaalihistoria 2 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Poliittinen historia perusopinnot 25 op opintokokonaisuuteen. 

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Opintojakson kirjallisuus perehdyttää uusimman ajan kansainvälisen ja globaalin historian rakenteisiin, toimijoihin ja prosesseihin sekä johdattelee historian ylirajaisen (transnationaalin) tarkastelun käsitteisiin, teorioihin ja soveltamiseen.

Oppimateriaalit:
Best, A., Hanhimäki, J., Maiolo, J. & Schulze, K.: International History of the Twentieth Century, 3. tai uudempi painos, luvut 9-20 (2014)

Iriye, A.: Global and Transnational history: The Past, Present and Future (2013)

Tenttipäivät: 1) 1.3 2) 12.4 3) 3.5

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Opintojakso syventää ymmärrystä toisen maailmansodan jälkeisen historian suurista linjoista ja johdattelee tarkastelemaan historian globaaleja ja ylirajaisia toimijoita ja kehityskulkuja.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Kirjatentin vastuuhenkilö: Jukka Pesu

65 €