Euroopan historia 3 op (UTU)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Poliittinen historia perusopinnot 25 op opintokokonaisuuteen. 

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Oppimateriaalit: 
Mazower, M.: The Dark Continent: Europe´s Twentieth Century, s. 1-249 (2000)
Stone, Dan: Goodbye to All That - The Story of Europe since 1945 (2014)

Tenttipäivät: 1) 8.2. 2) 1.3. 3) 12.4.


15.3. ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6. kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.


Kirjatentin vastuuhenkilö: Jukka Pesu

Opintojakson hinta 65 €