Euroopan historia 3 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Poliittinen historia perusopinnot 25 op opintokokonaisuuteen. 

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Opintojakso perehdyttää Euroopan historiaan ja sen keskeisiin kehityskulkuihin ensimmäisen maailmansodan lopusta 2000-luvulle.

Oppimateriaalit: 
Mazower, M.: The Dark Continent: Europe´s Twentieth Century, s. 1-249 (2000)
Stone, Dan: Goodbye to All That - The Story of Europe since 1945 (2014)

Kirjatentin vastuuhenkilö: Jukka Pesu

Tenttipäivät: 1) 8.2. 2) 1.3. 3) 12.4.

15.3. ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6. kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Opintojakson käytyään opiskelijalla on kattava yleiskäsitys Euroopan historian keskeisistä kehityslinjoista, tapahtumista ja toimijoista 1900-luvulla, ja hän osaa kuvailla ja analysoida niitä kirjallisessa asiatekstimuodossa.

Kirjatentti valmentaa opiskelijaa hallitsemaan laajoja tietomassoja ja muodostamaan niistä ymmärrettävän kokonaiskuvan ja kehittää työelämärelevantteja taitoja, kuten kirjallista argumentointia, ongelmanratkaisutaitoja sekä systemaattista ja analyyttistä ajattelua.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).


 

Opintojakson hinta 65 €