Hallintoprosessioikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 30.07.2024 00:00

Hallintolainkäytön yleiset opit, oikaisumenettely hallintolainkäytön esiasteena, hallintolainkäytön muodot, asianosaisten ja tuomioistuimen toiminta, todistelu hallintolainkäytössä.

Opiskelija

  •     tietää hallintolainkäytön systematiikan ja yleiset opit
  •     tunnistaa hallintoprosessioikeuden aseman oikeusjärjestyksessä
  •     hahmottaa hallintolainkäytön eroavaisuudet ja yhtäläisyydet suhteessa muuhun lainkäyttöön
  •     kykenee ymmärtämään ja analysoimaan oikeuslaitoksen yhteiskunnallista tehtävää ja asemaa sekä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia erityisesti hallintolainkäytön näkökulmasta.

Tämä opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Luennot (16 t, vapaaehtoiset), tentti (4 t) sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin (115 t). Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Opintojakson luentotallenteet ovat saatavissa ympäri vuoden.

Lukuvuoden 2023-2024 tenttipäivät: pe 1.12.2023 klo 8-12, pe 12.4.2024 klo 8-12 ja ma 10.6.2024 klo 16-20.

Prof. Matti Tolvanen ja yliopistonlehtori Kimmo Malin

Oppimateriaali:

Halila – Aer, Oikaisumenettely hallinnossa, 2014. Kirjan aikaisempi painos on saatavina sähköisesti Alma Talentin verkkokirjahyllystä UEF Primo -palvelun kautta. Koivuluoma – Paso – Saukko – Tarukannel – Tolvanen, Hallintolainkäyttö, 2020. Kirjan aikaisempi painos on saatavina sähköisesti Alma Talentin verkkokirjahyllystä UEF Primo -palvelun kautta Säädökset: Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). Hallintolaki (434/2003). Hallinto-oikeuslaki (430/1999). Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta (1265/2006). Kuntalaki (410/2015). Oikeudenkäymiskaari (4/1734). Tuomioistuinlaki (673/2016).

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).