Fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutus (15 op)

Sosiaali ja terveys

08.08.2018 09:00 - 17.12.2018 16:00

Koulutus alkaa 8.8. ja päättyy 17.12.2018.

1. Selkä-lantiorengas (5 op) -osio 8.–10.8. ja 27.–28.8.2018, PERUTTU

2. Lantiorengas ja alaraajat (5 op) -osio 10.–12.9. ja 8.–9.10.2018, 4 PAIKKAA VAPAANA

3. Niska-hartiarengas ja yläraajat (5 op) -osio 29.–30.10. ja 12.–14.11.2018, 4 PAIKKAA VAPAANA


OSAAMISEN NÄYTÖT 17.12.2018.

Lähiopetuspäivien pituus klo 9.00-16.00.

Kyyhkylän kuntoutuskeskus, luentosali 3.krs., Kyyhkyläntie 9, 50100 Mikkeli.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka toimivat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa. Koulutus antaa valmiudet aloittaa tules-asiakkaiden suoravastaanottotoiminnan. Koulutukseen osallistujalla tulee olla fysioterapeutin tutkinto ja työkokemusta tule-sairauksien fysioterapiasta vähintään 2 vuotta.

Koulutuksen tavoitteena on, että fysioterapeutit voivat toteuttaa laajasti ja yhtenäisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules-) asiakkaiden akuuttivastaanottoa perusterveydenhuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa.

Suoravastaanottotoiminnan tavoitteena on potilaan / asiakkaan hyvä kliininen tutkiminen, informointi ja ohjaus lääkkeettömään kivun hoitoon, omatoimiseen harjoitteluun sekä käsikaupasta saatavien kipulääkkeiden käyttöön. Tavoitteena on myös nopea kuntoutustoimenpiteiden käynnistäminen toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi, tukien ja muiden apuvälineiden sekä sairauspoissaolotarpeen, lääkärin vastaanoton ja muun jatkotutkimustarpeen arvio. Tämän jälkeen toteutettavat seurantakäynnit ja lääkärin lähetteellä tapahtuvat käynnit fysioterapeutille ovat normaalia fysioterapeutin vastaanottotoimintaa.

Suoravastaanottotoiminnassa vaadittavassa osaamisessa korostuu fysioterapeutin ydinosaamisen syventävä tieto tule-sairauksista, fysioterapeuttinen tutkiminen, kliininen päättely huomioiden erityisesti vakavat sairaudet, fysioterapeuttinen johtopäätös, potilaan itsehoidon ja harjoitteiden ohjaus, jatkotutkimusten, terapiatarpeen ja lääkärin konsultaatiotarpeen arviointi sekä moniammatillinen yhteistyö.

Koulutuksen tavoitteena on:
• kehittää fysioterapeutin taitoja kliinisessä tutkimisessa ja päättelyssä
• kehittää päätöksentekoa tule-potilaiden kuntoutuksessa
• parantaa fysioterapeutin valmiuksia tule-oireiden itsehoidon ja omaharjoitteiden ohjauksessa sekä jatkotutkimusten että terapiatarpeen arvioinnissa
• kehittää hoitomenetelmiä ja kuntoutusta

Koulutus sisältää 15 lähiopetuspäivää + 1 näyttöpäivän, jolloin
• syvennetään ammatillista tietoutta ja osaamista tule-sairauksista ja niiden aiheuttamista terveyden, toimintakyvyn ja toiminnan rajoitteista
• syvennetään ja tarkennetaan fysioterapeutin ammatillista osaamista kliinisestä tutkimisesta ja päättelystä tule- ja monisairauksissa
• syvennetään ymmärrystä potilasohjaustaidoista ja hyvän vuorovaikutuksen periaatteista
• syvennetään ammatillisia taitoja ohjata ja neuvoa potilaalle terveyden ja toimintakyvyn mukaiset tarkat omaharjoitteet, jotka edesauttavat toimintakyvyn paranemista tai säilymistä sekä nopeaa töihin paluuta
• syvennetään työkyvyn arviointia sairausloman määrittämisen perusteena
• syvennetään ja laajennetaan fysioterapeutin farmakologista osaamista
• syvennetään ja laajennetaan fysioterapeutin osaamista näyttöön perustuvan tiedon hankinnasta, tiedon kriittisestä arvioinnista ja sen soveltamisesta
• syvennetään ja laajennetaan fysioterapeutin tutkimuksellista, työelämälähtöistä kehittämisosaamista osana oman yksikön toimintaa ja fysioterapian tuloksellisuuden arviointia sekä seurantaa.

Itsenäisenä opiskeluna fysioterapeutti tekee jokaiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät ja kertaa ammatillisen tietoperustan kouluttajien osoittaman viitekirjallisuuden mukaisesti:
• anatomia, toiminnallinen anatomia, kuormitusfysiologia, biomekaniikka, kinesiologia, neurofysiologia, kudosten paraneminen, kuormituskestävyys
• kivun fysiologia, erityispiirteet ja vaikutus toimintakyvyn muutoksiin sekä kipumekanismit- ja luokitukset
• kivun lääkkeettömät hoidot
• psyykkisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely: kipukäyttäytyminen, regressio sekä kivun ja liikkumisen pelko.

Osaamisen näytöt suoritetaan 17.12.2018. Näytöt sisältävät jokaisen osion tiedollisen ja taidollisen osaamisen näyttämisen. Osaamisen näyttö sijoittuu koulutuskokonaisuuden loppuun.

Koulutus sisältää yhteensä 3 osiota, johon jokaiseen sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua sekä osaamisen näyttöosio. Koulutukseen osallistuja voi suorittaa koko 15 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä 5 opintopisteen osioita koulutuskokonaisuudesta.

1. Selkä-lantiorengas (5 op) -osio 8.-10.8. ja 27.–28.8.2018

Keskiviikko ja torstai 8.–9.8.2018 kello 9.00–16.00
• Tule-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot: erotusdiagnostinen tutkiminen, päättely ja johtopäätökset sekä kivun lääkkeellinen hoito
Lääkärikouluttaja: Riikka Juhakoski, fysiatrian erikoislääkäri, LT

Perjantai 10.8.2018 kello 9.00–16.00
• Kiputilojen epidemiologia ja kivun lääkkeetön hoito
Kipufysioterapian kouluttaja: Petteri Koho, kipufysioterapian erikoisasiantuntija, OMT, FT

Maanantai ja tiistai 27.–28.8.2018 kello 9.00–16.00
• Fysioterapeuttinen tutkiminen, kliininen päättely ja ohjaustuki- ja liikuntaelinvaivoissa (toimintahäiriöiden epidemiologia)
• Hoito- ja kuntoutustoimenpiteet
• Fysioterapiasuunnitelman laatiminen
• Sairausloman tarpeen arviointi
• Kivun lääkkeetön hoito
• Lääkärin vastaanotolle ohjaus
Fysioterapeuttikouluttaja: Markku Paatelma, TtT, OMT-kouluttaja

2. Lantiorengas ja alaraajat (5 op) -osio 10.–12.9. ja 8.–9.10.2018

Maanantai 10.9. kello 9.00–16.00 ja tiistai 11.9.2018 kello 9.00–11.30.
• Tule-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot: erotusdiagnostinen tutkiminen, päättely ja johtopäätökset sekä kivun lääkkeellinen hoito
Lääkärikouluttaja: Riikka Juhakoski, fysiatrian erikoislääkäri, LT

Tiistai 11.9.2018 kello 12.30–16.00
• Ravitsemusohjaus: ravitsemusmerkitys tuki- ja liikuntaelinsairauksien näkökulmasta, yleiset ravitsemussuositukset ja painonhallinta.
Kouluttajana: Johanna Rapo, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Keskiviikko 12.9.2018 kello 9.00–16.00
• Kiputilojen epidemiologia ja kivun lääkkeetön hoito
Kipufysioterapian kouluttaja: Petteri Koho, kipufysioterapian erikoisasiantuntija, OMT, FT

Maanantai ja tiistai 8.–9.10.2018 kello 9.00–16.00
• Fysioterapeuttinen tutkiminen, kliininen päättely ja ohjaustuki- ja liikuntaelinvaivoissa (toimintahäiriöiden epidemiologia)
• Hoito- ja kuntoutustoimenpiteet
• Fysioterapiasuunnitelman laatiminen
• Sairausloman tarpeen arviointi
• Kivun lääkkeetön hoito
• Lääkärin vastaanotolle ohjaus
Fysioterapeuttikouluttaja: Markku Paatelma, TtT, OMT-kouluttaja

3. Niska-hartiarengas ja yläraajat (5 op) -osio 29.–30.10. ja 12.–14.11.2018

Maanantai 29.10.2018 kello 9.00–16.00
• Tule-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot: Erotusdiagnostinen tutkiminen, päättely ja johtopäätökset sekä kivun lääkkeellinen hoito
Lääkärikouluttaja: Riikka Juhakoski, fysiatrian erikoislääkäri, LT

Tiistai 30.10.2018 kello 9.00–16.00
• Kiputilojen epidemiologia ja kivun lääkkeetön hoito
Kipufysioterapian kouluttaja: Petteri Koho, kipufysioterapian erikoisasiantuntija, OMT, FT

Maanantai-keskiviikko 12.–14.11.2018 kello 9.00–16.00
• Fysioterapeuttinen tutkiminen, kliininen päättely ja ohjaustuki- ja liikuntaelinvaivoissa (toimintahäiriöiden epidemiologia)
• Hoito- ja kuntoutustoimenpiteet
• Fysioterapiasuunnitelman laatiminen
• Sairausloman tarpeen arviointi
• Kivun lääkkeetön hoito
• Lääkärin vastaanotolle ohjaus
Fysioterapeuttikouluttaja: Markku Paatelma, TtT, OMT-kouluttaja

OSAAMISEN NÄYTÖT
Maanantai 17.12.2018 kello 9.00–16.00
• Osaamisen näytöt (teoriakoe ja osaamisen näyttö)
Näyttöjen vastaanottajana: Markku Paatelma, TtT, OMT-kouluttaja

Fysioterapeutti kouluttaja: Markku Paatelma, TtT, OMT-kouluttaja
Lääkärikouluttaja: Riikka Juhakoski, Fysiatrian erikoislääkäri
Kipufysioterapian kouluttaja: Petteri Koho, OMT, FT, kipufysioterapian erikoisasiantuntija
Ravitsemusasioiden kouluttaja: Johanna Rapo, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

1. Selkä-lantiorengas (5 op) -osioon ilmoittautumiset 24.7. mennessä! 2. Lantiorengas ja alaraajat (5 op) -osioon ilmoittautumiset 26.8. mennessä! 3. Niska-hartiarengas ja yläraajat (5 op) -osioon ilmoittautumiset 14.10. mennessä! Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi tai ilmoittautumislomakkeella. HUOM! Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja kohdassa mitkä osiot suoritat vai suoritatko kokonaisuuden. Jokaiseen osioon voidaan ottaa max. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä!

Koulutus on suunniteltu yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Fysiatrian yksikön kanssa. Koulutuksen suunnittelussa on noudatettu suositusta fysioterapeuttien tule-suoravastaanottokoulutuksesta. (Suositus fysioterapeuttien tule-suoravastaanottokoulutuksesta ©Suomen Fysioterapeutit 2017)

Koulutuskokonaisuuden hinta 3 375 €. Yhden osion (5 op) hinta 1 155 €.

26.08.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuskokonaisuuden ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.7.2018 mennessä. Koulutus osioiden ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta kunkin osion viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.