Finanssioikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Finanssioikeuden perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Oikeustieteen perusteet 1 op ja juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja ennen Vero-oikeuden perusteet-opintojaksoa (ei voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu opintorekisteristä). Näille jaksoille tulee ilmoittautua erikseen, eri maksusta.

Finanssioikeuden opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan paitsi verohallinnon monipuolisissa ja haasteellisissa tehtävissä myös vero-oikeuden asiantuntijatehtävissä tilintarkastusyhteisöissä sekä muissa yrityksissä ja yhteisöissä. Alalla vallitsevat työntekijän markkinat, sillä ammattilaisista on jatkuva kysyntä. Tämän vuoksi finanssioikeuden opiskelu antaa erittäin hyvät valmiudet menestyksekkäälle työuralle.

Opinnot aloitetaan Vero-oikeuden perusteet -opintojaksolla, minkä jälkeen suoritetaan Henkilöverotuksen perusteet, Elinkeinoverotuksen perusteet, Arvonlisäverotuksen perusteet ja Perintö- ja lahjaverotus.
 

Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

  • 5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin. Kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä.
  • 5311205 Henkilöverotuksen perusteet 5 op, Luentotallenteet. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin. Oppimateriaalin tenttiminen oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä.
  • 5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op, Luentotallenteet. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin sekä luennoilla jaettavaan materiaaliin. Oppimateriaalin tenttiminen Exam-tenttinä.
  • 5311207 Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op, Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä oppimateriaalin tenttiminen oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä.
  • 5311208 Perintö- ja lahjaverotus 5 op, Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä oppimateriaalin tenttiminen oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä.

Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti Weboodista ennen ilmoittautumista. 

Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuu Vero-oikeuden perusteet (5 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää Finanssioikeuden perusopintokokonaisuuden vapaasti valitsemallaan Finanssioikeuden aineopintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi. Kandidaatin tutkielma (10 op) ei voi sisältyä perusopintoihin.

Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2022. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

Etäopiskelu? Finanssioikeuden perusopinnot 25 op voi suorittaa monimuoto-opintoina (opintojaksot voivat sisältää aikataulutettua opetusta) ja opetussuunnitelman mukaiset suoritustavat ja aikataulut rytmittävät opiskelua lukuvuoden aikana. Huomioithan tentittävien jaksojen osalta mahdollisuuden etätenttimiseen. Etätenttiminen on mahdollista Mikkelin kesäyliopistossa maksutta Mikkelin kesäyliopiston Finanssioikeuden perusopintojen opiskelijoille. Tentti on samaan aikaan kuin Joensuussa. Maksuton tentinvalvonta on myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Verkkotentit eivät vaadi valvontaa, vaan ne tehdään sähköisessä oppimisympäristössä joko digikampuksessa tai uefmoodlessa. Exam-tentti vaatii sähköisen tenttitilan https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ 

Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = yleinen tentti/tai verkkotentti sekä kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen: Joensuun kampuksen opetukseen, yleisiin tentteihin/verkkotentteihin/etätentteihin ja tehtävänpalautukseen ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä (25.10.21 saaakka), seminaareihin 2 viikkoa ennen opetuksen alkua.

Lukuvuoden 2021-2022 WebOodi-oppaasta löytyvät opetuksen aikataulut ja tenttipäivät. Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (opintotarjonta>> haku). Opintojaksojen tiedoissa on suorat linkit Weboodiin opintojaksokohtaisiin aikatauluihin sekä opetussuunnitelmiin (kirjallisuus, säädökset, suoritustavat). Joulukuussa 2021 Weboodin korvaa Peppi-opintotietojärjestelmä.

Tutkinto-opiskelijaksi? Finanssioikeuden perusopinnot 25 op + yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuudesta 35 op suorittamalla = 60 op voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta HTK/HTM-tutkintoihin ilman valintakoetta. Ks. avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi-sivusto.

Jos haluat tutustua oikeustieteen opiskeluun, niin voit tehdä Minustako oikeustieteilijä?-testin ennen opintoihin ilmoittautumista. Testin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista oikeustieteen opiskelu on. Testissä on kaksi osaa ja testin tekemiseen tulee varata muutama tunti. Testin tekeminen käy nopeasti (monivalinta+väittämät), mutta kirjalliseen materiaaliin perehtymiseen menee enemmän aikaa.

Opintokokonaisuuden hinta on 465 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).