Finanssihallinto-oikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Opintojakson suorittaminen tukee opiskelijan valmiuksia toimia vaativissa julkisen hallinnon taloushallinnon tehtävissä sekä hankintatoiminnassa.

Opiskelija tuntee valtion ja kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarviota, tilinpäätöksen ja talouden valvontaa koskevan lainsäädännön pääpiirteet sekä valtionavustuksia ja julkisia hankintoja koskevan sääntelyn

Vapaaehtoiset luennot 14 t, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin 117 t, oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä 4 t. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin.

Tenttipäivät: ma 25.9.2023 klo 16-20, pe 10.11.2023 klo 8-12, ma 11.12.2023 klo 16-20  ja ma 22.4.2024 klo 16-20.

Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Jarkko Pesu ja Tommi Oikarinen

Kirjallisuus

Voutilainen – Määttä: Julkisten hankintojen sääntely (3. uudistettu painos 2023), s. 19–73, 125-293, 355-542

Säädökset:

Suomen perustuslaki (731/1999) Kuntalaki (410/2015) Laki valtion talousarviosta (423/1988) ja asetus valtion talousarviosta (1243/1992).  Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)  Valtionavustuslaki (688/2001)  Valtion maksuperustelaki (150/1992) Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000) Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021) Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) Laki hyvinvointialueesta (611/2021) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

Pakolliset edeltävät opintojaksot: Vero-oikeuden perusteet ja Valtiosääntöoikeus. Suositeltava edeltävä opintojakso Kuntaoikeus.

Huom! Nämä jaksot eivät kuulu Hallinto-oikeuden perusopintoihin, vaan ovat erillisinä ja eri maksulla suoritettavia jaksoja. Jos haluat suorittaa Finanssihallinto-oikeuden osana Hallinto-oikeuden perusopintojasi, ilmoittaudu (maksa) ja suorita ensin Vero-oikeuden ja Valtiosääntöoikeuden jaksot.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).