Eurooppaoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Keskeiset kurssilla käsiteltävät aihealueet ovat:

- Euroopan integraation historia ja EU:n rakenteelliset peruslähtökohdat
- EU:n toimielimet
- EU-oikeuden oikeuslähteet ja niiden tulkinta
- EU-oikeuden oikeusvaikutukset kuten välitön vaikutus ja etusija
- päätöksentekomenettely EU:ssa
- oikeussuojakeinot EU:ssa ja valtion vahingonkorvausvastuu
- perusoikeudet EU:ssa.

Kurssilla käsitellään myös sisämarkkinaoikeuden keskeisimmät osa-alueet.

Opiskelija

  • ymmärtää eurooppalaisen integraatiokehityksen taustat ja Euroopan unionin (EU) oikeusjärjestel-män luonteen ja ominaispiirteet
  • tietää EU:n oikeuslähteet ja käyttää niitä oikein
  • tunnistaa toimielimet ja niiden tehtävät sekä päätöksentekojärjestelmän toiminnan
  • esittää perusteltuja oikeudellisia ratkaisuja tavanomaisiin EU-oikeudellisiin kysymyksiin
  • kriittisesti arvioi EU:n toimintaa ja tulevaisuutta
  • harjaantuu englanninkielisen aineiston käyttämisessä

yleinen tentti 4 t (salitentti), itsenäinen työskentely 111 t. Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.
Tenttipäivät: pe 10.11. klo 8-12, pe 2.2. klo 8-12 ja ma 22.4. klo 16-20.

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

165 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).