Etiikan perusteet 5 op (OY)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Etiikan peruskäsitteet ja –suuntaukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Tenttiin ilmoittautuminen viim. 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Elämänkatsomustiedon tenttipäivät (tentti Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12):

ke 14.9.2022, klo 18-21
ke 12.10.2022, klo 18-21
ke 9.11.2022, klo 18-21
ke 7.12.2022, klo 18-21
ke 11.1.2023, klo 18-21
ke 8.2.2023, klo 18-21
ke 1.3.2023, klo 18-21
ke 12.4.2023, klo 18-21
ke 3.5.2023, klo 18-21
ke 14.6.2023, klo 18-21

Opintokokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson hintaan sisältyy kaksi tenttikertaa / opintojakso (varsinainen suoritus ja yksi uusinta). Mahdollisen kolmannen tenttikerran (2. uusinta) hinta 65 €.

Tentti

Arviointi: 0-5
 

Jarmo Pulkkinen

Oppimateriaalit:
Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
ja Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka
 

95 €