Etä- ja hybridityön kehittäminen: digitaaliset työvälineet työyhteisön vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena. VERKKOKOULUTUS

29.09.2021 12:00 - 16:00

keskiviikko 29.9.2021 kello 12.00–16.00

Verkossa (teams)

Ovatko uudet digitaaliset työvälineet organisaatiossanne isäntiä vai renkejä?

Koulutuksesta saat vinkkejä:

 • miten voitte työyhteisössä hyödyntää uusia digitaalisia työvälineitä työn sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi
 • miten voitte tukea tiimien vuorovaikutusta, viestintää ja osallistumista teknologian avulla

Koulutus soveltuu erinomaisesti yritysten ja organisaatioiden esihenkilöille, johtajille, viestintäihmisille, HR-henkilöstölle ja työyhteisöjen kehittämisestä vastaavilla.

Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka hyödyntävät työssään digitaalisia työvälineitä.

Ydinsisältö ja osaamistavoitteet   

 • Mitä on modernityö?
 • Modernin työn haasteet ja mahdollisuudet työntekijän ja organisaation näkökulmista
 • Palvelumuotoilun mahdollisuudet organisaation sisäisen palvelukulttuurin kehittämisessä
 • Käytännön esimerkkejä modernin työn ja palvelumuotoilun mahdollisuuksista
 • Yrityksen toimintamallien kehittäminen teknologian avulla
 • Ratkaisuja modernin työn haasteisiin
 • Muutamia käytännön esimerkkejä osallisuuden, vuorovaikutuksen ja viestinnän vahvistamisesta etä- ja hybridityössä
 • Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen (Microsoft) sujuvassa tiimityössä

 Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa:

 • tarkastella oman organisaation mahdollisuuksia kehittää työtä sujuvammaksi ja tehokkammaksi digitaalisten työvälineiden avulla
 • antaa kehittämisideoita oman organisaatioin osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi
 • ottaa käyttöön muutamia teknologisia välineitä organisaation työntekijöiden työn sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi

Uudet työntekemisen muodot (etätyö ja ns. hybridityö) ovat tulleet monien yritysten ja organisaatioiden pysyviksi työn tekemisen muodoiksi pandemian myötä. Etä- ja hybridityö edellyttää myös työntekemisen tapojen uudistamista ja työn muotoilua käyttäjälähtöisesti.

Jotta etä- ja hybridityö sujuu, organisaation johdon tulee varmistaa, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja kyky tehdä omaa työtään tehokkaasti. Lisäksi on varmistettava tiimin toimiva vuorovaikutus, sujuva työskentely ja viestinnän läpinäkyvyys.

Sisäisen palvelukulttuurin konseptointi auttaa löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka tukevat etä- ja hybridityön tekemistä organisaation tavoitteiden suuntaisesti.

Järkevästi käytettynä erilaiset digitaaliset työvälineet tehostavat organisaation viestintää ja yhteisen tiedon käytettävyyttä.

Koulutuksen tavoitteena on, että osaat koulutuksen jälkeen määritellä oman organisaatioisi näkökulmasta, miten voisitte tehostaa ja sujuvoittaa työntekemistä uusien digitaalisten työvälineiden avulla. Tässä koulutuksesta saat vinkkejä vietäväksi omaan työyhteisöösi, miten voitte parantaa työn tekemisen laatua uusilla digitaalisilla työvälineillä.    

Modernin työn asiantuntija / muotoilija, YAMK, Emma Klén, Marskidata Oy.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

95 € sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin.

15.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 15.9.2021 jälkeen tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.