Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

08.09.2022 00:00 - 04.10.2022 00:00

Jakson verkkoluennot to 8.9. klo 17-20.30, ti 13.9. klo 17-20.30, pe 16.9. klo 17-20.30
sekä ryhmäopetus ti 20.9. klo 17-20.30, ti 27.9. klo 17-20.30 ja ti 4.10. klo 17-20.30.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY).

Opintojaksossa käsitellään
• pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
• esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
• esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
• esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
• hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
Näissä opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta. Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
• ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Verkkoluennot, ryhmäkerrat, oppimistehtävät ja yksilöessee.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.
 

KM Emma Kurenlahti

Pakollinen kirjallisuus:

    Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
    Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
    Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

160 € sis. avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun

24.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 24.8.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).