Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)

01.08.2019 00:00 - 31.07.2020 00:00

Opit hahmottamaan erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä sekä tutustut lähemmin yksilöllisyyden joustavuuden, moniammatillisuuden ja perhelähtöisyyden käsitteisiin. Opinnoissa tutustut myös monipuolisesti tukijärjestelmiin, erilaisiin tuen tarpeisiin sekä opit erittelemään moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä.

Tutustu ja lue lisää täältä.