Englannin kielen perusopinnot 30 op (UEF)

Englannin kielen perusopinnot 30 op (UEF) lv. 23-24 , Kielet ja viestintä, avoin

01.09.2023 00:00 -

Alustava aikataulutus syksy 2023 – kevät 2025, opinto-oikeusaika neljä lukukautta. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Lähiopetus/verkko-opetus järjestetään viikonloppuisin (pe-ilta + la-päivä), verkko-opetusta voi olla myös arki-iltaisin.

Kaikki englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen haluavat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintojen suorittamista), työelämän tarpeisiin englannin kielen taitoa vahvistavat ja/tai kielitaitoaan syventävät. Sopii mainiosti myös sivuaineeksi tutkintoon!

Englannin kielen perusopintoihin (30 op) kuuluvat seuraavat kaikille pakolliset opintojaksot:

A. Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (10 op)
•    Akateeminen kirjoittaminen (5 op)
•    Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä (3 op)
•    Nykyenglannin äänteet (2 op)

B. Kieli ja sen käyttö yhteiskunnassa (5 op)
•    Nykyenglannin rakenteet 1 (3 op)
•    Englannin kieli tutkimuskohteena (1 op)
•    Kulttuurienvälinen viestintä (1 op)

C. Kirjallisuusopinnot (5 op)
•    Englanninkielisen kirjallisuuden trendit (1 op)
•    Englanninkielinen kirjallisuus: teksti ja konteksti (4 op)

D. Kulttuurinen osaaminen (5 op)
•    Britanniatietous (3 op)
•    Amerikkatietous (2 op)

E. Opiskelija suorittaa osana englannin kielen perusopintoja yhden seuraavista 5 op:n kursseista. Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla jompikumpi ensin mainituista:
    
•    Monikielinen viestintä (5 op)
•    Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
•    Kielitieteen peruskurssi (5 op) (ei tarjolla Mikkelin kesäyliopistossa)

Suorittamistapoja ovat luennot, harjoitukset, seminaarit ja kirjallisuustentit opintojaksosta riippuen. Opetuskieli on englanti.

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 2023-24 jaksokohtaiset aikataulut, tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen sekä hintatiedot pyritään julkaisemaan touko-kesäkuun aikana.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • Tuntee englanninkielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä
  • Tuntee ja tunnistaa englannin kielen äänteet ja puhefunktiot
  • Tuntee englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä
  • Tuntee keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset piirteet
  • Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä
  • Tuntee englannin kielen merkityksen globaaleissa ja kulttuurienvälisissä konteksteissa

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on kehittänyt seuraavia työelämätaitoja: Kielitaito, monialaisuus, kulttuurienvälinen osaaminen, työskentely monikulttuurisessa ja – kielisessä ympäristössä, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, esiintymistaidot, argumentointitaidot, tiedonhaku, perustoimisto-ohjelmat, merkityksenanto, sosiaalinen älykkyys, ajanhallinta- ja priorisointitaidot, tietolähteet ja lähdekritiikki.

Englannin perusopintoihin ilmoittautunut osallistuu myös pakolliseen valintakokeeseen.
Valintakoe järjestetään syksyllä -23 (2 t mittainen valintakoe klo 17-19)  Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Valinta tapahtuu kielitaitoa mittaavan sivuainekokeen perusteella. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saatava kokeen vastauksista vähintään 50 % oikein.

Valintakokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu.
 

Vahvistetaan myöhemmin