Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla perehdytään lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen ja kehitykseen vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi opintojaksolla syvennetään tieteellisten artikkeleiden avulla ymmärrystä lasten ja nuorten kehityksen keskeisistä osa-alueista. Opintojaksolla tarkastellaan parisuhdetta, perhettä ja vanhemmuutta sekä niiden psykologisia merkityksiä yksilölle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä lasten ja nuorten kehityksen mekanismeja ja prosesseja, ymmärtää perheen merkityksen lapsen ja nuoren kasvuympäristönä sekä osaa eritellä perheen merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä osaa selittää sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta. 

Artikkelikatsauksen laatiminen ja oppimistehtävä. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, oppimistehtävä 0-5.

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).