Elämän loppuvaiheen kysymyksiä

Sosiaali ja terveys

30.01.2020 09:00 - 20.02.2020 16:00

Kaksipäiväinen koulutus:
torstai 30.1. ja torstai 20.2.2020,

molempina päivinä klo 9.00-16.00.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutus on tarkoitettu kuolevan potilaan hoitoon osallistuvalle henkilöstölle: sairaanhoitajille, lääkäreille, perushoitajille sekä teologeille, sosiaalityöntekijöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen aikana käsitellään dialogisia opetus-menetelmiä hyödyntäen kuolemaa, elämän loppuvaiheen eettisiä kysymyksiä sekä kuolevan ja hänen läheistensä kohtaamista eri näkökulmista.

Koulutuksen tavoitteena on elämän loppuvaiheeseen sekä kuolevan ja hänen läheistensä kohtaamiseen liittyvän tiedon lisääminen sekä soveltaminen osallistujien toimintaympäristössä.

Torstai 30.1.2020 klo 9.00 – 16.00

9.00 – 10.00 Orientaatio koulutukseen

10.00 – 11.30  Kuolemaan kohdistuvat asenteet ja niiden vaikutus  hoitotyöhön

11.30 – 12.15  Lounastauko

12.15 – 13.30 Surun monet muodot ja seuraukset

13.30 – 13.45 Kahvitauko

13.45 – 15.45 Kuolevan sekä hänen läheistensä kohtaaminen

15.45 – 16.00 Yhteenveto päivästä

Torstai 20.2.2020 klo 9.00 – 16.00

9.00 – 9.30 Orientaatio lähipäivään

9.30 – 11.00 Elämän loppuvaiheen eettisiä kysymyksiä

11.00 – 11.45 Lounastauko

11.45 ­­­­­– 13.15 Eutanasia sekä hoitohenkilöstön rooli eutanasiaprosessissa

13.15 – 13.30 Kahvitauko

13.30 – 14.15 Elämän loppuvaiheen päätöksiä

14.15 – 15.45 Äkillisen kuoleman kokeneiden läheisten tukeminen

15.45 – 16.00 Yhteenveto ja palaute koulutuksesta

TtT, post-doc tutkija Anja Terkamo-Moisio, Itä-Suomen yliopisto.
 

TtT Anja Terkamo-Moisiolla on monipuolinen kansainvälinen kokemus opettajana sekä kouluttajana (mm. kutsuluentoja Belgiassa ja Espanjassa). Anjan opetussisältöihin lukeutuvat elämän loppuvaiheeseen liittyvien teemojen lisäksi terveyden edistäminen, etiikka, kulttuurinen hoitotiede sekä tutkimusmenetelmät. Väitöskirjatutkimuksessaan Anja tutki kuolemaan ja eutanasiaan liittyviä asenteita. Koulutustoiminnan lisäksi Anja Terkamo-Moisio toteuttaa tällä hetkellä elämän loppuvaiheen hoidon eettisiin kysymyksiin kohdistuvaa kansainvälistä tutkimushanketta. Hän osallistui tutkijana valtakunnallisen hoitotyön suosituksen ”Läheisten tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen” laadintaan.  Anja on pidetty kouluttaja, jolla on kliinisen kokemuksen lisäksi laaja kansainvälinen kokemus elämän loppuvaiheeseen liittyvien teemojen käsittelystä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, p. 044 710 4240 tai tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi.

215 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja päiväkahvin.

29.01.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 19.1.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.