Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä 2021

Juridiikka

24.11.2021 09:00 - 15:00

Tästä koulutuksesta saat vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta. 
 

Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille: lakimiehet, oikeusavustajat, asianajajat, edunvalvojat ja verohallinnon sekä maistraattien henkilöstö ja pankkien varainhoidon henkilöstö.

Koulutuksen tavoitteena on löytää vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta. 

 • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve
  • Valtakirjan laadinta, säilyttäminen, voimaan saattaminen ja peruuttaminen.
 • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
 • Kuka valtuutetuksi?
  • Yksi vai useampi valtuutettu?
  • Työnjako vai toissijainen valtuutettu?
  • Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
 • Henkilöön liittyvät asiat ja rinnakkaiset määräykset
  • Hoitotahto
 • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve. 
  • Valtuuttajan oikeusturva
 • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset.
  • Valtuutuksen rajat.
 • Salassapito ja tiedonsaanti
 • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä tai  
hybridikoulutuksena (osallistuja voi valita tuleeko hän paikanpäälle kesäyliopistoon vai osallistuuko verkonvälityksellä koulutukseen). 
 

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Nyt valtakirjoja on saatettu maistraateissa voimaan jo tuhansia ja määrät kasvavat vuosittain. Samalla myös järjestelmän keskeisimmät ongelmat ovat alkaneet tulla esiin niin valtakirjan laadinnan kuin jo voimaan saatetun valtuutuksenkin näkökulmasta. Esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat tavallisia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja millä tavoin. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt? 

235 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin sähköisenä ja osallistumistodistuksen.

10.11.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.