Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä -verkkokoulutus

Juridiikka

20.09.2023 09:00 - 15:00

Keskiviikko 20.9.2023 kello 09.00-15.00

Verkkokoulutus

Koulutuksessa etsitään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta. 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Valtakirjoja on viime vuosina saatettu Digi- ja väestötietovirastossa voimaan kiihtyvää tahtia, rekisteröintimäärien jatkuvasti lisääntyessä. Samalla myös järjestelmän keskeiset ongelmat ovat alkaneet konkretisoitua niin valtakirjan laadinnan, voimaan saatettavan, kuin jo voimassa olevankin valtuutuksen näkökulmasta. Valtakirjan perussisältö, sen laadintatapa ja muoto, esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi valtuuttajan lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet, vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita, ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja miten tämä järkevimmin tapahtuu esimerkiksi, jos valtuuttaja on elinkeinonharjoittaja. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoilla sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.

  • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve
  • Valtakirjan laadinta, voimaan saattaminen ja peruuttaminen
  • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi? Työnjako vai varavaltuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve. Valtuuttajan oikeusturva
  • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat
  • Salassapito ja tiedonsaanti
  • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

Kouluttaja Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun yliopisto

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

225 €. Koulutusmaksu ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

10.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).