AVOLIITTO – vuoden 2011 laki, muu sääntely ja nykykäytännöt

Juridiikka

23.11.2021 09:00 - 15:00

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä tai hybridikoulutuksena (osallistuja voi valita tuleeko hän paikanpäälle kesäyliopistoon vai osallistuuko verkonvälityksellä koulutukseen). 
 

Koulutuspäivässä tarkastellaan tämän hetken avoliittosääntelyä ja 
sitä, miten siihen on tultu sekä tarjotaan eväitä konkreettisten ongelmien ratkaisuun.
 

Koulutus on tarkoitettu kaikille lakimiehille, jotka työtehtävissään joutuvat avoliittoproblematiikan kanssa tekemisiin.

Koulutuspäivän tavoitteena on tarkastella tämän hetken avoliittosääntelyä ja sitä, miten siihen on tultu, sekä tarjota eväitä konkreettisten ongelmien ratkaisuun.

  • Avoliiton monenlaiset määritelmät ja niiden käyttöalat
  • Avopuolisot ja verotus
  • Vuoden 2011 laki: mitä uutta saatiin vai saatiinko?
  • Sopimusvapaus, avoliittosopimukset, sopimusvapauden rajat
  • Pesänjakajan rooli ja tehtävät. Omaisuuden erottelu
  • Hyvitys liiton päättyessä; syyt ja vastasyyt.
  • Vuoden 2011 lain ulkopuolelle jäävien parien varallisuusasiat
  • Mitä oikeuskäytäntö opettaa?

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto

Ensimmäisen varsinaisen ns. avoliittoa sääntelevän lain voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta. Jo tuota lakia ennen oikeuskäytännössä oli pitkään jouduttu ottamaan kantaa erilaisiin varallisuuskysymyksiin, joita avioliittoa solmimattomien parien keskinäisissä suhteissa syntyi. Lisäksi etenkin julkisoikeudelliseen lainsäädäntöön oli vuosikymmeniä sisältynyt ja sisältyy edelleen erilaisia yhteiselämän määritelmiä ja niihin kytkettyjä oikeusvaikutuksia, joiden alkuperäisenä tarkoituksena usein oli estää se, ettei pari avioliiton solmimatta jättämällä pääsisi avioparia edullisempaan asemaan. Uusimmista suuntauksista toki voidaan nähdä myös käänteinen puoli: vakiintunut parisuhde saatetaan rinnastaa avioliittoon myös siinä mielessä, että myös avioliittoa solmimattomille pareille halutaan taata avioparia vastaavat etuudet. 


Edelleen voidaan kuitenkin todeta, että sääntely on monimutkainen, avoliiton määritelmät eri laeissa vaihtelevat ja samankin parin asema saattaa suoraan lain nojalla muuttua esimerkiksi ajan kulumisen tai lapsen syntymän vuoksi. Lisäksi sääntely elää koko ajan; tuoreimpana esimerkkinä tästä perhe-eläkejärjestelmään suunnitellut uudistukset.
 

235 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin sähköisenä ja osallistumistodistuksen.

10.11.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.