AVEKKI-koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

13.03.2023 09:00 - 16:15

13.3.2023, klo 9.00–16.15 (8 t)

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Kasarmin kampus, luokka D128, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli

AVEKKI on käytännönläheinen tapa lisätä työpaikalla turvallisuutta.  AVEKKI auttaa:

 • luomaan turvallisuutta
 • hallitsemaan tunnereaktioita ja
 • sujuvoittaa arkea työpaikalla.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle.  AVEKKI-toimintatapamalli on kehitetty työtilanteisiin, joissa työntekijä joutuu kohtaamaan ongelmallisesti, aggressiivisesti tai välivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan (lapsen tai vanhemman).

AVEKKI-toimintatapamallin tarkoitus on ennaltaehkäistä ja hallita uhkaavia ja väkivaltatilanteita työyhteisössä ja tukea organisaatiossa tehtävää perustyötä.  Koulutuksessa perehdytään ennakoivaan, hallittuun ja oppivaan AVEKKI-toimintatapamalliin.  AVEKKI-nimi muodostuu kuudesta sanasta: aggressio, väkivalta, ennaltaehkäisy/hallinta, kehittäminen, koulutus ja integraatio.

Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan työyhteisön valmiustila asiakkaiden ongelma- ja aggressio-tilanteiden ennakoinnissa ja turvallisuuden hallinnassa. Koulutuksessa keskitytään myös työyhteisössä tapahtuvaan tilanteiden reflektioon ja jälkiselvittelyyn.

Koulutus toteutetaan käsiteltävien sisältöjen reflektoivana keskusteluna, luentoina sekä teoriaa tukevina käytännön harjoitteina.  

Koulutuksen tavoitteena on auttaa työyhteisöä perehtymään omaan fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön ja sitouttaa työyhteisö yhteiseen turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuutta ylläpitäviin toimintatapoihin. Turvallisuuden syntyminen on lähtökohta arjen, työn ja työn perustehtävän sujumiselle.           

 • Ilmapiirin ja yhteisöllisyyden merkitys turvallisen arjen toteutumisessa
 • Turvallinen fyysinen ja psyykkinen työympäristö
 • Työntekijän vireystilan hallinta: provosointi, pelko ja stressi
 • AVEKKI-toimintamallista tukea ja apua haastaviin ja vaativiin työtilanteisiin
 • Ennakointi ja ennaltaehkäisy
 • Asiakkaan tunteen säätely, tunteen säätelyn tukeminen ja hallinta
 • Työyhteisön reflektointi- ja jälkipuinti aggressio- ja ongelmatilanteiden jälkeen
 • Teoriaa tukevat käytännön harjoitteet

AVEKKI- ja TKI-asiantuntija Risto Lommi, Savonia ammattikorkeakoulu

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.


Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

215 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

26.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.2.2023 asti. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.