Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op (UEF)

01.09.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakson voi suorittaa lukuvuoden aikana joustavasti, ja opiskelija voi valita neljästä tehtävien palautuspäivämäärästä itselleen sopivimman (31.10., 31.12., 30.4. tai 31.7.).

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Turvallinen tiedonhallinta ja tietorakenteet organisaatioissa. Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laiteturvallisuus. Digitaalisten palveluiden turvallisuus. Kyberturvallisuus. Tiedonhallinnan häiriötilanteisiin varautuminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää tiedonhallinnan merkityksen osana asiakas- ja potilasturvallisuutta
  • selittää laadukkaan tiedon tuottamisen ja välittämisen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa
  • tunnistaa aiheeseen liittyvät oikeudelliset kysymykset
  • arvioida laitteiden, sovellusten ja sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön sekä käyttöönottoon liittyviä hyötyjä ja riskejä

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • Digitalisaatio
  • Etiikka
  • Johtaminen ja kehittäminen
  • Kriittinen ajattelu
  • Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintojen opiskelijoille suositellaan edeltävästi Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan -opintojaksoa.

Opintojakson hinta on 95 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).