Arvonlisäverotus 5 op (JAMK)

21.02.2020 16:30 - 17.04.2020 20:00

Lähiopetus perjantai 21.2.2020 klo 16.30–20.00

Lähiopetus lauantai 22.2.2020 ja 28.3.2020 klo 9.00–16.00

Tentti perjantaina 17.4.2020 klo 16.30–20.00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

 • Mitkä ovat arvonlisäverolainsäädännön keskeiset periaatteet?
 • Ketkä ovat verovelvollisia?
 • Miten lainsäädäntöä sovelletaan verotustilanteissa päivittäisessä työssä?
 • Miten arvonlisäverotuksen raportointi tehdään?

Mm. näihin kysymyksiin opit vastaamaan tässä koulutuksessa.

Koulutus soveltuu taloushallinnon tehtävissä työskenteleville ja yrityksen taloudesta vastaaville sekä kaikille, jotka tarvitsevat työssään arvonlisäverotukseen liittyvää osaamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee arvonlisäverolainsäädännön perusperiaatteet sekä olennaisimmat säädökset ja hallitsee niiden soveltamisen käytännön verotustilanteissa päivittäisessä työssä.
 • Ymmärtää arvonlisäverovelvollisuuteen liittyvän raportointivelvollisuuden merkityksen ja osaa hoitaa raportoinnin.
 • Pystyy ratkaisemaan arvonlisäverokysymyksiä verotuksen erityistilanteissa tai tietää mistä veroneuvontaa on saatavissa.

Opintojaksolla käsitellään verojärjestelmä EU:n tasolla, arvonlisäverovelvollisuus, verollinen myynti sekä näihin liittyvät poikkeukset, oma käyttö, veron peruste, verokannat, vähennettävä vero ja siihen liittyvät poikkeukset, arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä sekä yhteisökaupan, ulkomaankaupan ja palvelukaupan arvonlisäverotus. Lisäksi käydään läpi rekisteröintiin ja kirjauksiin, veron laskentaan, raportointiin ja maksuunpanoon sekä viranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita.

Opintojakso sisältää johdantoluentoja 20 tuntia ja itsenäistä opiskelua 115 tuntia, yhteensä 135 tuntia. Numeerinen arviointi 0-5.

Kimmo J Nieminen, HTM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto, Tax Manager, PricewaterhouseCoopers Oy

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomiopintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksi luettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Kirjallisuus

 • Arvonlisäverolaki 1993/1501. 
 • Arvonlisäveroasetus 1994/50. 
 • Verohallinnon julkaisut. 

Jokin seuraavista: 

 • Joki-Korpela, T., Jokinen, M., Klemola, A., Kontu, J. & Vilppula, T. 2012. Käytännön arvonlisäverotus. Helsinki: HKT-Media. 
 • Sirpoma, P. & Tannila, E. 2014. Arvonlisäverotus käytännönläheisesti. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari. 
 • Äärilä, L., Nyrhinen, R. & Hyttinen, P. 2015. Arvonlisäverotus käytännössä. Helsinki: Talentum Media.

Opiskelua tukeva materiaali

 • Björklund, A., Hyttinen, P., Hämäläinen, P., Jokinen, M. & Klemola, A. 2010. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus. Helsinki: KHT-Media. 
 • Hyttinen, P. & Klemola, A. 2014. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus. Helsinki: KHT-Media. 
 • Tannila, E., Kukkonen, J. & Päkkilä, J. 2013. Arvonlisäveron laskutus ja raportointi. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus

245 €

02.02.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 2.2.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko maksun.