Ajankohtaista yhtiön ja yrittäjän verotuksessa. VERKKOKOULUTUS

06.05.2020 09:00 - 16:00

keskiviikko 6.5.2020, klo 9.00–16.00

Verkkokoulutus

 • Millaisia muutoksia verolainsäädännössä on tapahtunut?
 • Mikä merkitys oikeuskäytännön uusimilla päätöksillä on verotuskäytäntöön?
 • Miten yhteensovitetaan yrityksen ja omistajayrittäjän verotus oikeudellisissa ja taloudellisissa ristipaineissa?

Mm. näihin ajankohtaisiin kysymyksiin saat vastauksia yritysverotuksen asiantuntijan Markku Järvenojan koulutuspäivässä.

Koulutus on tarkoitettu yritysten johdolle ja talousjohdolle sekä yritysten sisäisille tarkastajille ja kirjanpitotoimistojen ammattihenkilöstölle, tilintarkastajille, yritystutkijoille, laskentatoimen opettajille ja verohallinnon henkilöstölle. Koulutus soveltuu erinomaisesti perheyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille.

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Adobe Connect -verkkokokoushuoneessa.

Tarvitset vain internet-yhteydellä varustetun tietokoneen ja kaiuttimet/kuulokkeet. Vuorovaikutus (kysymykset/kommentit) onnistuu chat-toiminnon avulla, et siis tarvitse itse mikrofonia/web-kameraa. Voit osallistua myös mobiililaitteella, lataa tällöin sovelluskaupasta maksuton Adobe Connect -sovellus. Järjestämme myös testausmahdollisuuden ilmoittautumisen päätyttyä. Koulutus myös tallennetaan ja on osallistujien katsottavissa kahden viikon ajan koulutuspäivästä.

Verolainsäädännön muutokset ja näkymät

 • tulolähdeuudistuksen merkitys käytännön esimerkkien kautta
 • kansainvälisen toiminnan uudistukset
 • veroneuvonantajan raportointivelvollisuus
 • konserniverotuksen kehittäminen vai muuttaminen?

Oikeuskäytännön uusimmat päätökset ja niiden käytännön merkitys

Yrityksen ja omistajayrittäjän verotus oikeudellisissa ja taloudellisissa ristipaineissa: yhtiöoikeudellisen sääntelyn, taloudellisen/kirjanpidollisen käsittelyn ja verolain tulkinnan yhteensovittaminen

Yrityksen verotuksellisesti hyväksyttävän arvon erisuuruisuus erilaisissa omistus- ja rakennemuutoksissa

 • Yrityksen käypä arvo ja sen laskemisperiaatteet
  o vertailukauppoihin perustuva arvo
  o matemaattinen arvo
  o tuottoarvo
 • Verohallinnon ohjeen sisältö ja merkitys
  o vertailuarvo
 •  Verovelvollisen vaikutusmahdollisuudet
  o osinko-oikeuden pidättäminen
  o äänioikeuden pidättäminen
  o osakkeiden yhteisomistus
  o erilajiset osakkeet
  o yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen merkitys
  o osakassopimuksen merkitys
 • Verosuunnittelun mahdollisuudet, hyödyt ja riskit
  o yrityskaupassa
  o sukupolvenvaihdostilanteissa
  o henkilöstön sitouttamisessa
  o yhteisomistuksen purkaminen
  o sudenkuoppien välttäminen


Perhe- ja pk-yhtiön toiminnan, omistuksen ja muutosten verokysymykset ja -riskit

 • Varojen sijoittamisen ja jakamisen suunnittelun mahdollisuudet ja riskit
  o osinko, työpanososinko, vapaan oman pääoman rahaston palauttaminen, osakepääoman alentaminen, omien osakkeiden hankinta, osakaslaina, peitelty osinko
  o osakepääomana, SVOP-sijoituksena, lainana, osakaslainana, pääomaerien väliset konvertoinnit
 • Omistusrakenteiden muuttaminen ja kehittäminen
  o osakkeiden myynnit
  o holdingyhtiöiden käyttömahdollisuudet ja riskit
  o yritysjärjestelyiden toteuttamisvaatimukset
 • Yrityksen osakekannan myyntiin tai toiminnan valmistautuminen
  o yksityisluonteisen varallisuuden erottaminen  
  o yritysjärjestelyiden hyödyntäminen ja niiden riskit


Osakkeenomistaja vähemmistöosakkaana

 • yhdenvertaisuus yhtiöoikeudellisena periaatteena
 • vähemmistönsuoja OYL:ssa: kuinka turvaton vähemmistöomistaja on?
 • vähemmistönsuojaan kohdistuvat paineet: vero-oikeudelliset paineet (konserniavustus), vähemmistön näännyttäminen 
 • vähemmistön suojan turvaaminen: lunastusoikeus ja -velvollisuus

Executive Director, OTT, KTM Markku Järvenoja, Business Tax Services, Ernst & Young Oy.

Markku Järvenoja on tunnettu kouluttaja sadoista yritysverotukseen liittyvistä koulutustilaisuuksista. Hänellä on myös 30 vuoden kokemus yritysverokonsultoinnissa. Hän on kirjoittanut useita yritysverotusta ja verosuunnittelua koskevia kirjoja ja artikkeleita.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksesta tulee myös tallenne, joka on katsottavissa kaksi viikkoa.
Osallistumismaksu on henkilökohtainen. Julkinen esitys/tallentaminen on kielletty.

295 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

23.04.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 23.4.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.