Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op (TY)

Aikuiskasvatuksen psykologia , Opetus ja kasvatus, avoin

03.01.2022 00:00 - 28.02.2022 00:00

Opinnot alkavat viikolla 1. Opinnoissa on kaksi pienryhmätapaamista verkkovälitteisesti (Teams) sekä verkkotyöskentelya, lopuksi verkossa suoritettava tentti.

Tutustu aikuisen oppimisen psykologisiin perusteisiin! Hallitset elinkaaren, asiantuntijuuden sekä osaat tarkastella aikuisen oppimisen ja opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

  • aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset
  • aikuiset oppijoina
  • asiantuntijuus ja sen kehittyminen
  • ammatillinen kasvu ja identiteetti
  • aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen, opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Osallistuminen verkko-opetukseen (verkkoluennot 6 t ja työskentelyä Moodle-alustalla 6 t), pienryhmäopetusta (ryhmätapaamiset tuutorin johdolla kesäyliopistossa/verkossa 6 t) ja kirjallinen tentti.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot:

Kirjallinen tentti suoritetaan moodletenttinä. Kirjallisessa tentissä tentitään artikkelit ja toinen kirja suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen.

Viikko 1
•    verkkoluento

Viikko 2
•    opintoryhmätapaaminen ti 11.1.2022 klo 16.30–19.00 verkkovälitteisesti (Teams), Tutor työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen.
•    verkkoluento 

Viikko 3
•    Verkkotyöskentelyä

Viikko 4
•    opintoryhmätapaaminen ti 25.1.2022 klo 16.30–19.00 verkkovälitteisesti (Teams), Tutor työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen.
•    verkkotyöskentelyä

Viikko 5
•    verkkotyöskentelyä

Moodletentti
•    tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin (usea mahdollisuus tenttiä jakso)
 

Opintoryhmätapaamisten tuutor työyhteisövalmentaja ja -sovittelija, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen.

Kirjallisuus

Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12)

Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7)

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

145 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

19.12.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.12.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).