Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op (TY)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.02.2022 00:00 - 30.04.2022 00:00

Kevät 2022. Opintojakso toteutetaan helmi-huhtikuu 2022.

Lähde mukaan syventymään aikuiskoulutuksen moninaiseen toimintakenttään, koulutuksen merkitykseen aikuisen elämässä, aikuispedagogiikkaan, oppimiseen työelämässä ja työhyvinvointiin!

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

  • aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät
  • aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä
  • työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen
  • koulutus aikuisen elämässä
  • aikuispedagogisia kysymyksiä

Verkkovälitteinen luento-opetus 8 t, pienryhmäopetus 12 t tuutorin johdolla (4 ryhmätapaamista kesäyliopistolla tai verkossa). Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä oppimispäiväkirja.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätyönä projektityön, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Projektityön laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet oppimispäiväkirjat omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Vahvistetaan myöhemmin.

13.02.2022 mennessä