Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op (TY)

Aikuis- ja työelämän koulutus , Opetus ja kasvatus, avoin

01.02.2022 00:00 - 30.04.2022 00:00

Kevät 2022. Opintojakso toteutetaan helmi-huhtikuu 2022.

Viikot 8-10 Verkkovälitteiset luennot / luentotallenteet (Moodle-oppimisympäristö)

Viikot 9-16: Pienryhmätapaamiset tuutorin johdolla (4 kertaa), joissa työstetään ryhmän projektityötä. 

Viikko 17: Ryhmän projektityön palautus sekä oppimispäivänkirjan palautus 29.4.2022 mennessä. 

Lähde mukaan syventymään aikuiskoulutuksen moninaiseen toimintakenttään, koulutuksen merkitykseen aikuisen elämässä, aikuispedagogiikkaan, oppimiseen työelämässä ja työhyvinvointiin!

  • aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät
  • aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä
  • työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen
  • koulutus aikuisen elämässä
  • aikuispedagogisia kysymyksiä

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Verkkovälitteinen luento-opetus 8 t, pienryhmäopetus 12 t tuutorin johdolla (4 ryhmätapaamista kesäyliopistolla tai verkossa). Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä oppimispäiväkirja.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätyönä projektityön, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Projektityön laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet oppimispäiväkirjat omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Opintoryhmätapaamisten tuutor työyhteisövalmentaja ja -sovittelija, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen.

175 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

13.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 13.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).