Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

10.01.2023 00:00 - 27.02.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY).

Opintojaksossa käsitellään
• tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
• valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
• äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
• lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
• kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
• ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
• hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

HUOM! Äidinkielen ja kirjallisuuden osuuden opettaja on vaihtunut ja tämä osio alkaa 10.1. luennolla. Osuuden opettaa Heini Paavola.

Äidinkieli ja kirjallisuus verkkoluennot (Heini Paavola):

ti 10.1. klo 16.30-19.45
to 12.1. klo 16.30-19.45
ke 18.1. klo 16.30-19.45 
ke 25.1. klo 16.30-19.45.

Draama
Draama-osuuden verkkoluennot pitää dosentti ja draamakasvatuksen yliopistonlehtori Tapio Toivanen. 
Ryhmäopetuswebinaarit pitää draamaohjaaja Riikka Herva.

Verkkoluentojen ajankohdat (Tapio Toivanen):

to 26.1. klo 17-18.30 ja ke 1.2. klo 17-18.30.

Ryhmäwebinaarien vahvistetut ajankohdat (Riikka Herva):
to 9.2. klo 18.30-20.00, ma 13.2. klo 18.30-20.00 ja to 23.2. klo 18.30-20.00. 
 


 

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.


 

Dosentti Heini Paavola (äidinkieli ja kirjallisuus) sekä dosentti Tapio Toivanen (draama), draamaohjaaja Riikka Herva (draama)

Pakollinen kirjallisuus:

    Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
    Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
    Lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

 

Suositeltava edeltävä opintojakso: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

160 € sis. avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun

20.12.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.12.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko opintojakson hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).