Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

09.01.2023 00:00 - 27.02.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
• kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
• ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
• hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Opintojaksossa käsitellään
• tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
• valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
• äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
• lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Draama verkkoluennot 

ti 10.1. klo 17-18.30 ja to 12.1. klo 17-18.30
 

Draama ryhmäopetus verkossa

to 26.1. klo 18.30-20, to 9.2. klo 18.30-20 ja to 23.2. klo 18.30-20
 

Äidinkieli ja kirjallisuus verkkoluennot

ma 16.1. klo 16.30-19.45 ja ke 18.1. klo 16.30-19.45
 

Äidinkieli ja kirjallisuus ryhmäopetus verkossa

ke 25.1. klo 16.30-19.45, ke 1.2. klo 16.30-19.45, ke 8.2. klo 16.30-19.45 ja ke 15.2. 16.30-19.45.


Muutokset aikatauluissa mahdollisia. 
 

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.


 

KT Päivi Okkonen (äidinkieli ja kirjallisuus) sekä dosentti Tapio Toivanen (draama).

Pakollinen kirjallisuus:

    Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
    Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
    Lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

 

Suositeltava edeltävä opintojakso: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

160 € sis. avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun

20.12.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.12.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko opintojakson hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).