Mikkelin Akatemia on monitieteellinen ja filosofinen seminaari, jossa maan parhaat tieteen ja taiteen edustajat alustavat valittua teemaa eri näkökulmista. Mikkelin Akatemiassa on keskusteltu jo seitsemäntoista vuoden ajan mitä moninaisimmista teemoista. Akatemiassa kuulet seitsemän erilaista puheenvuoroa, joista osallistujat intoutuvat keskustelemaan vilkkaasti. Mikkelin Akatemiasta onkin tullut alkuvuoden odotettu tapahtuma, jonka sivistyksellinen sisältö ja voima kantaa pitkälle kevääseen.

Kurkkaa mistä Mikkelin Akatemiassa on menneinä vuosina keskusteltu.

Mikkelin Akatemia on juuri sinulle, joka olet kiinnostunut tieteestä ja taiteesta ja seuraat, mitä ajassamme tapahtuu.

Mikkelin Akatemia 10.–11.1.2020
SIVISTYS KYSYY SUUNTAA

Vuoden 2020 Mikkelin Akatemiassa kysytään sivistyksellistä suuntaa ja etsitään järkeä kaoottiseen maailman menoon.

Akatemiassa herätellään erilaisia ajattelutapoja - kuinka ympäröivään todellisuuteen voi suhtautua totutusta ajattelutavasta poiketen.

Näkökulmat, joista tuleva Akatemia rakentuu ovat:

  • Eettisyys vakavasti otettavana elämän ohjenuorana
  • Uudenlaiset menestyksen mittarit
  • Ekososiaalisen sivistyksen idea
  • Empatian merkitys elämää rikastuttavana voimana
  • Tieteellisen tiedon merkitys päätöksenteossa
  • Taide elämän ilmiöiden paljastajana
  • Sanomisen vapaus ja vastuu
     

Perjantai 10.1. klo 18.00 – n. klo 23.00

18.00–18.15 Akatemian avaus
Puheenjohtaja, FT Mikko Lahtinen, Tampereen yliopisto

18.15–19.00 Eettisyys valintojen ohjenuorana
Professori Antti Kauppinen, Helsingin yliopisto
Luentomateriaali

19.00–19.15 T A U K O

19.15–20.00 Yksilölliset aivot - yhteinen maailma
Yliopistotutkija, PsT, Aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina Parviainen, Jyväskylän yliopisto

20.00–20.45 Taide elämän ilmiöiden paljastajana 
Kuvataiteilija Hannaleena Heiska

21.00–23.00 Akatemia-buffetti

Lauantai 11.1. klo 10.00 – 14.00

10.00–10.15 Toisen Akatemiapäivän avaus
Puheenjohtaja, FT Mikko Lahtinen, Tampereen yliopisto

10.15–11.00 Tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi!       
PhD Jaakko Kuosmanen, Suomalainen tiedeakatemia
Luentomateriaali

11.00–11.45 Sanomisen vapaudesta ja vastuuttomuudesta - sivistyneen keskustelun
mahdollisuus sosiaalisessa mediassa

Yliopistotutkija, FT Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto
Luentomateriaali

11.45–12.15 K A H V I T A U K O

12.15–13.00 Uudenlaiset menestyksen mittarit
Professori Satu Uusiautti, Lapin yliopisto
Luentomateriaali

13.00–13.45 Ekososiaalinen sivistyminen
Professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto
Luentomateriaali

13.45–14.00 Yhteenveto ja Akatemiakiitos
Puheenjohtaja Mikko Lahtinen ja OTT Matti Kunnas


YT, FT Mikko Lahtinen on filosofi ja politiikan tutkija. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita filosofisia ja politiikkaan käsitteleviä teoksia. Lahtinen väitellyt kaksi kertaa valtio-opista Louis Althusserin Machiavelli-tulkinnasta vuonna 1997 ja aate- ja oppihistoriasta aiheenaan J. V. Snellman vuonna 2006. Hän on toiminut Filosofisen aikakauslehden ”niin & näin” sekä diakoniatieteen vuosikirjan ”Anno Domini” päätoimittajana.  Mikko Lahtinen valittiin vuoden tieteentekijäksi 2007. Lahtinen toimii Tampereen yliopistossa valtio-opin yliopistonlehtorina politiikan tutkimuksen tieteenalaohjelmassa.


Etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori Antti Kauppinen väitteli filosofisesta moraalipsykologiasta vuonna 2008. Seuraavana vuonna hän oli post doc-tutkijana Amesterdamin yliopistossa. Vuosina 2010-2015 Kauppinen toimi perinteikkäässä Trinity Collegessa Irlannissa apulaisprofessorina. Hän oli akatemiatutkijana Tampereen yliopistossa (2015-2017). Antti Kauppinen on toiminut Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professorina vuodesta 2018.  Kauppinen johtaa tällä hetkellä (2019-2023) myös Suomen Akatemian projektia Vastuullisia uskomuksia: miksi etiikka ja epistemologia tarvitsevat toisiaan. Kauppinen on todennut, että: ”filosofien tehtävä on tunnistaa ajattelutavat, jotka eivät piittaa totuudesta ja huomauttaa siitä silloin, kun väitteet eivät kestä tarkastelua.


PsT, yliopistotutkija Tiina Parviaisen oma tutkimuksellinen erityisalue on aivojen kehitykseen liittyvät ilmiöt. Uudempana tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena Parviaisella on keho ja kehotietoisuus. Kiinnostus kehotietoisuuteen syntyi jo vuonna 2011 Oxfordin yliopistossa, missä Parviainen työskenteli post doc -tutkijana. Parviainen johtaa Jyväskylän yliopiston monitieteistä Aivotutkimuskeskusta ja työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän väitteli psykologian tohtoriksi vuonna 2007 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tarkasteli kielen käsittelyn aivomekanismeja normaalisti lukevilla ja lukivaikeuksisilla aikuisilla sekä lukemaan opettelevilla lapsilla. Parviaisen julkaisuluettelosta löytyy yli kolmekymmentä tieteellistä julkaisua.


Kuvataiteilija Hannaleena Heiska valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2006. Hannaleena Heiskan tuotanto koostuu maalauksista, installaatioista, filmeistä ja viime vuosina myös performanssiteoksista. Hän saa teoksiinsa innoituksen populaarikulttuurin kuvastosta. Teokset kietoutuvat usein tieteen mahdollisuuksien, elämän ja olemassaolon mysteerin ympärille.

Kuvaaja Hannele Salminen


Jaakko Kuosmanen on väitellyt politiikan tohtoriksi Edinburghin yliopistossa 2012. Kuosmanen toimii Suomen tiedeakatemian tiedeneuvonantohankkeen akatemiasihteerinä. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus tutkimuksesta ja tieteen vaikuttavuudesta. Hän on työskennellyt mm. Iso-Britanniassa Oxfordin yliopistolla projektikoordinaattorina ja luennoitsijana sekä asiantuntijana useiden eri maiden hallinnoissa. Hän julkaissut artikkeleja alansa merkittävimmissä tieteellisissä lehdissä. Kuosmanen on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dosentti.


Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija, filosofian tohtori Tuija Saresma käsittelee tutkimuksissaan populismia, vihapuhetta, nais- ja muukalaisvihaa, rodullistamista ja rasismia. Saresman tavoitteena on eritellä ja purkaa epätasa-arvoistavia prosesseja ja antaa välineitä puuttua niihin. Tuija Saresma on julkaissut merkittävän määrän tieteellisiä artikkeleja ja muita julkaisuja vuosina 1997-2019. Julkaisuja on noin 150. Viimeisin on valtioneuvostolle tehty tutkimus Viha vallassa: vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.


Lapin yliopiston kasvatustieteen (erityisesti kasvatuspsykologian) professori ja vararehtori Satu Uusiautti väitteli 2008 kasvatustieteen tohtoriksi Lapin yliopistossa. Satu Uusiautti on julkaissut yli 280 tieteellistä artikkelia ja yli 20 tieteellistä kirjaa. Hänen tutkimuksensa ovat kohdistuneet myönteiseen kehitykseen ja kukoistamiseen, erityisesti menestyksen ilmiöön työssä ja muillakin elämän osa-alueilla.

Kuvaaja Marko Junttila


Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen avartaa kokemusta ihmisenä olemisesta, edistää kestävään yhteiskuntaan siirtymistä ja rakentaa elinvoimaisia organisaatioita. Salosen tutkimusorientaatio on tieteidenvälinen. Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat kestävään elämäntapaan ja yhteiskuntaan siirtymiseen, vastuulliseen kuluttamiseen sekä subjektiiviseen hyvinvointiin.

Kuvaaja Sakari Röyskö


AIKA
Perjantai 10.1. klo 18.00–21.00 ja lauantai 11.1. klo 10.00–14.00.

PAIKKA

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kampussali A, A-rakennus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

MAKSUT
Akatemiamaksu 60 €
, sisältää ohjelman ja lauantain päiväkahvin.

Akatemia-buffetti perjantai-iltana sisältää buffetin ja ruokajuoman. Akatemia-buffetin hinta 20 €.
Perjantai-illan buffetti alkaa n. klo 21.00 Ravintola DeXissä, D-rakennus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

Vielä ehdit ilmoittautua!

Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella.

Peruutusehdot Mikkelin Akatemiaan

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen Akatemiaan voi perua maksutta 19.12.2019 saakka. Mikäli peruutus tehdään tämän päivän jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % maksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko maksun.

Peruutusehdot Akatemia-buffettiin
Ilmoittautuminen on sitova. Akatemia-buffetin voi perua maksutta 19.12.2019 saakka, mikäli peruutus tehdään tämän päivän jälkeen tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko hinnan.