Viestinnän ja median perusopinnot 25 op (JY)

 

Vuorovaikutus on kaiken työyhteisön tekemisen ytimessä, ja jokainen työntekijä viestii – mutta millaisia taitoja työelämän viestinnässä sitten oikein tarvitaan? Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Ja miksi tieto ei aina kulje?

Keväällä 2020 alkamassa suositut Viestinnän ja median perusopinnot 25 op – näitä opintoja ei kannata missata!

Kolmas peräkkäinen ryhmä aloittamassa opintojaan keväällä. Lähde nyt mukaan tutustumaan laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöihin! Opinnoissa perehdyt työelämän viestinnän erityisalueisiin, mm. vuorovaikutustaitojen merkitykseen, tuloksellisen tiimityön tunnistamiseen, mediavaikuttamiseen ja viestinnän eettisiin periaatteisiin.

Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa vuodessa, lähiopetus järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa.  

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op koostuvat seuraavasti:

  • Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op, lähiopetus la 14.3. klo 11–16 (huom, johdantoluento klo 10–11) + oppimistehtävä
  • Vies­tin­tä ja vai­kut­ta­mi­nen 5 op, lähiopetus la 16.5. klo 10.00-15.30 + luentotallenteet ja oppimistehtävä
  • Työ­elä­män vies­tin­tä 5 op, verkkovälitteiset luennot 6.-7.11., pe klo 16.30-19.30 ja la klo 9.00-15.00 + oppimistehtävä
  • Me­dia-ana­lyy­si ja me­dia­mai­seman mur­rok­set 5 op, kirjallisuustentti
  • Vies­tin­nän etiik­ka ja nor­mit 5 op, kirjallisuustentti

Opintomaksu 465 € (opinto-oikeusaika 1 vuosi).

Kiinnostuitko? Lue lisää Viestinnän ja median perusopinnoista täältä!

  • 20.01.2020