DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!


Digiosaamisen perusteet -kurssi on avattu!

Haluatko oppia työssä ja vapaa-aikana tarvittavia digitaitoja omaan tahtiisi siellä, missä sinulle sopii? Haluatko digiosaamisestasi osaamismerkkejä, joita voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa? Suorita verkossa maksuton Digiosaamisen perusteet -kurssi.

Digiosaamisen perusteet -kurssilla etenemme rauhalliseen tahtiin, aloittaen alkeista ja siirtyen kohti vaativampaa digiosaamista. Oppiminen on tehty helpoksi ja hauskaksi monipuolisten tehtävien, visuaalisuuden ja pelillisyyden avulla.


Mitä ja miten?

Kurssille osallistuaksesi tarvitset vain kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, sähköpostiosoitteen ja pääsyn verkkoon.  Kurssilla opit perusdigitaitoja ja verkossa asiointia sekä tietotyön turvallisia käytänteitä, medialukutaitoa, laitteiden hallintaa ja tavallisimpien toimisto-ohjelmien sujuvaa käyttöä. Kurssilla paneudutaan myös muun muassa tekijänoikeuksiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen sekä ajanhallinnan sovelluksiin. Opit myös viestintää ja vuorovaikutusta verkossa, sekä yhteisöllistä työskentelyä ja paljon muuta.

Kurssin viisitoista digitaito-osiota koostuvat opiskeltavasta sisällöstä ja tehtävistä ja jokaisen osion lopuksi on tentti, jonka suorittamista voit yrittää niin monta kertaa kuin haluat. Jokaisen kolmen taitotason sisällöt läpikäytyäsi ja niiden tehtävät hyväksytysti suoritettuasi saat osaamismerkin.

Kurssin eteneminen ja suorittamiseen kuluva aika

Voit edetä kurssin suorittamisessa omaan tahtiisi ja seurata edistymistäsi itse. Voit pitää taukoa ja kirjautua ulos ja palata kurssille myöhemmin. Kurssin suorittamiseen kuluva aika riippuu lähtötasostasi, mutta varaa kurssin suorittamiseen kunnolla aikaa vaikkapa erillisissä osissa.

Kurssi on rakennettu TIEKEn kehittämän digitaitotasojen mukaisesti, ja se jakaantuu kolmeen taitotasoon. Katso digitaitotasot tarkemmin täältä: digitaitotasot

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Digiosaamisen perusteet -kurssille löydät Snellman kesäyliopiston sivuilta: https://snellmanedu.fi/digiosaamisen-perusteet/


Dikata -koulutusten tallenteet

Syksyllä 2019 ja kevättalvella 2020 Dikata-hanke tarjosi 80 vuorovaikutteista verkkoluentoa eri digiaiheista. Luentojen tallenteet ovat katsottavissa YouTube-kanavalta. 

Dikata hankkeen logo

DiKATA-hankkeen tavoitteena on parantaa kymmenien tuhansien työikäisen digiosaamista. Hanke kattaa koko Suomen, sillä DiKATA -digitaitokoulutuksia järjestävät maan 18 kesäyliopistoa ympärivuotisesti hankkeen keston ajan. Hanke kestää kaksi vuotta. Opetushallitus rahoittaa DiKATA-hankkeen. DiKATA-hanketta koordinoi ja hallinnoin Snellman-kesäyliopisto.

Lisätietoja:
Jenny Paavilainen, p. 044 710 4242, jenny.paavilainen@mikkelinkesayliopisto.fi
Anne Havukainen, p. 050 367 1449, anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi