SYNNYTYSPELKO -KOULUTUS – Pelosta hallinnan tunteeseen 5 op (JAMK)

Sosiaali ja terveys

21.08.2020 09:00 - 18.12.2020 16:00

Vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi olemme päättäneet siirtää tämän koulutuksen aloitusta elokuuhun (aiemmin ilmoitettu alk. 29.5.)

Lähiopetukset perjantaisin kello 9.00–16.00
21.8.2020
2.10.2020
30.10.2020
27.11.2020

18.12.2020

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Tässä koulutuksessa saat välineitä synnyttäjien ja perheiden kanssa työskentelyyn. Miksi synnytyspelko on tärkeää tunnistaa ja mitä synnytyspelon takana on?

Synnytyspelon tunnistaminen ja lieventäminen ovat tärkeitä, sillä tutkimusten mukaan jopa 6-10% synnyttäjistä kärsiin vaikeasta synnytyspelosta. Synnytyspelko saattaa altistaa synnytyskomplikaatioille, lisätä synnytyksessä käytettävien toimenpiteiden määrää ja vaikeuttaa vanhemmuuteen valmistautumista ja varhaista vuorovaikutusta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka kohtaavat työssään lasta odottavia ja synnyttäneistä perheistä.

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:

 • tunnistaa ja huomioida synnytyspelon moninaisuuden
 • huomioida mielenterveyden ja synnytyspelon yhteyden
 • huomioida sosiaalisen tuen ja parisuhteen toimivuuden merkityksen
 • huomioida seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja traumakokemusten yhteyden synnytyspelkoon
 • vahvistaa synnyttäjän kehon- ja mielenhallinnan tunnetta
 • huomioida synnytyspelon vaikutus kiintymyssuhteen muodostumiselle ja varhaisen vuorovaikutuksen mahdollistumiselle
 • soveltaa monipuolisia voimavaralähtöisiä ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä synnytyspelon hallinnan tukemisessa

Synnytyspelko-koulutuksen keskeisinä teemoina ovat synnytyspelon moninaisuus, synnytys ja kehonhallinta

 • parisuhde
 •  varhainen vuorovaikutus
 • monikulttuurisuus
 • mielenterveys
 • sosiaalinen tuki
 • seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • traumatyö
 • työssä jaksaminen


Perjantai 21.8.2020 kello 9.00–16.00
Kouluttajina Riina Sahlman

 • Synnytyspelon moninaisuus, synnytyspelon tunnistaminen, verkostoituminen ja toimintatapojen tarkastelu

Perjantai 2.10.2020 kello 9.00–16.00
        Kouluttajina Riina Sahlman ja Teija Häyrynen

 • Ratkaisukeskeisyys, synnytyskivun hallinta, kehonhallinta, rentoutus, synnytyslaulu ja -tanssi

Perjantai 30.10.2020 kello 9.00–16.00
Kouluttajana Jenni Ikola-Mäki

 • Kiintymyssuhteen muodostuminen, varhainen vuorovaikutus, mentalisaatio- ja reflektiivinen kyky asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden

Perjantai 27.11.2020 kello 9.00–16.00
Kouluttajana Hannu Piispanen

 • Mielenterveys, trauma, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja parisuhde

Perjantai 18.12.2020 kello 9.00–16.00
Kouluttajina Riina Sahlman ja Asta Suomi

 • Ammattilaisen oma jaksaminen, työnohjaus ja kehittämistehtävien käsittely

 
Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta Optima-verkko-oppimisympäristössä, erilaisista harjoituksista lähiopetuspäivien aikana ja kehittämistehtävästä. Opintojaksolla käytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Teija Häyrynen, LitL, lehtori, JAMK

Jenni Ikola-Mäki, sh (YAMK), lehtori, JAMK

Hannu Piispanen, TtM, lehtori, psykoterapeutti (ET), työnohjaaja (Story), seksuaalineuvoja (korkeakoulu), JAMK

Riina Sahlman, TtM, lehtori, imetyskouluttaja, seksuaalineuvoja (korkeakoulu), JAMK

Asta Suomi, YTT, asiantuntija, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja (Story), JAMK

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

785 € sisältää opetuksen ja opetus- ja opiskelumateriaalin.

09.08.2020 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 2.8.2020 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.