Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

27.10.2021 00:00 - 12.04.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja hanketyöhön. Opiskelija tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin kolmannen sektorin ja sosiaalityön työympäristöihin. 

Työskentely verkossa: essee, seminaari; lisäksi käytännön harjoittelu, henkilökohtainen oppimispäiväkirja.

95 €

06.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 6.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).