Palvelujen markkinointi 5 op (LY)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

17.04.2020 00:00 - 24.04.2021 00:00

Opetus järjestetään verkkovälitteisesti

la 17.4. klo 9.00-16.30

ti 20.4. klo 17.00-20.15

ke 21.4. klo 17.00-20.15

pe 23.4. klo 16.00-20.00

la 24.4. klo 9.00-16.00

Verkossa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää keskeiset palvelujen laatumallit
- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset:
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2 European edition.

180 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

04.04.2021 mennessä