Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueet
  • selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä.

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.

 Verkko-opetus 27 h. Videoluennot sekä omatoiminen perehtyminen osoitettuun materiaaliin. Oppimistehtävät ja sähköinen monivalintatentti.
Verkkotehtävä/tentti, joka on mahdollista suorittaa 1.9.2021-31.7.2022 aikana oman aikataulunsa mukaisesti. 

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).