Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)

Aloita matka draamamenetelmien parissa - pääset tutkimaan ja hyödyntämään draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä!

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa:

      • draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
      • hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
      • perustella draaman taidemuotona
      • perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
      • opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa


Opinnot alkavat Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu -opintojakson lähiopetuksella 9.-10.4.2021 (pe ilta ja la päivä) Mikkelin kesäyliopistossa.

Tutustu ja lue lisää Draamakasvatuksen perusopinnoista!

  • 01.10.2020