Mikkelin kesäyliopistossa sinua neuvoo ja opastaa opintoasioissa koulutussuunnittelija Tiina Roikonen. Ole rohkeasti yhteydessä Tiinaan sähköpostilla, puhelimitse tai varaa aika henkilökohtaiselle opintoneuvonnalle. Tiinalta saat apua opintojen suunnittelussa - olipa mielessäsi tutkintotavoitteinen opiskelu tai oman osaamisen päivittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi.

Tiina Roikonen
puh. 044 710 4240
tiina.roikonen(at)mikkelinkesayliopisto.fi

Pääset alkuun opintoasioissa lukemalla alla olevista linkeistä perustiedot avoimista korkeakouluopinnoista.

Avoimia korkeakouluopintoja voivat opiskella kaikki. Opinnot ovat avoimia kaikille! Riittää, että ilmoittaudut opintoihin ja arvioit itse omat mahdollisuutesi selviytyä opinnoista. Opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Avoin yliopisto-opetus on yliopistojen perusopetuksen mukaista opetusta.

Avoimet korkeakouluopinnot ovat mitoitettu opintopisteillä. Opintopiste (op) kertoo opintojen laajuuden ja työmäärän. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Perusopinnot ovat laajuudeltaan noin 25 opintopistettä. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä (sisältäen perusopinnot 25 op). Aineopinnoissa perehdytään kyseessä olevaan tieteenalaan ja sen tutkimusmenetelmiin.

Opintoihin ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opintoihin voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäiselle opintojaksolle. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Kätevimmin ilmoittautuminen tapahtuu opintokuvauksen yhteydessä olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Opintomaksut

Mikkelin kesäyliopiston avoimien yliopisto-opintojen hinta muodostuu emoyliopiston rekisteröintimaksusta ja kesäyliopiston maksuosuudesta. Hinta sisältää valmiiksi aikataulutetut ja huolella suunnitellut avoimen yliopiston opinnot, joihin sisältyy opintojen aikainen ohjaus ja neuvonta sekä tietyissä oppiaineissa Mikkelin kesäyliopistossa järjestettävä lähiopetus, tutorointi, pienryhmäohjaus sekä tenttien järjestäminen (tenttipaikkana Mikkelin kesäyliopisto). Mikkelin kesäyliopisto laskuttaa omat maksunsa useammassa erässä. Maksu sisältää yllä mainitut palvelut.

Avoimia yliopisto-opintoja Mikkelin kesäyliopiston kautta suorittavat opiskelijat rekisteröidään myös opinto-oikeuden myöntäneen yliopiston opiskelijoiksi. Rekisteröityminen tapahtuu sähköisesti suoraan avoimen yliopiston järjestelmään. Rekisteröitymisen yhteydessä maksetaan rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksut vaihtelevat yliopistoittain ja oppiaineittain.

Opintomaksut on mainittu kunkin yksittäisen opintojakson tai opintokokonaisuuden kohdalla.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).

Peruutusehdot on mainittu kunkin yksittäisen opintojakson tai opintokokonaisuuden kohdalla Mikkelin kesäyliopiston verkkosivuilla.

Kaipaatko tukea opintojesi aloitukseen tai haluatko kehittää omia oppimisen taitoja?  

Oppiminen ei ole vain tiedon lisääntymistä, vaan opiskeltavien asioiden liittämistä aikaisempiin tietoihin: oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. Opiskelu on käytännössä lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, keskustelemista, tiedon hakemista ja oppimaan oppimista. Omia oppimistaitoja voi kehittää joko itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa!

Tervetuloa mukaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin opiskelutaitoiltoihin verkkovälitteisesti!
Ei ennakkoilmoittautumista, luentoja ei tallenneta.

Opiskelutaitojen luennot toteutetaan verkkovälitteisesti webinaario-luentoina, joten voit osallistua omalta koneeltasi osoitteessa.

Lukuvuoden 2020-2021 opiskelutaitowebinaarien aiheet ja ajankohdat löydät täältä http://www.opiskelutaidot.fi/opiskelutaitoiltojen-aikataulu/

Opintojen suoritustapa ilmoitetaan opintotietojen yhteydessä. Suoritustapoja ovat esimerkiksi tentti, oppimistehtävä, luentopäiväkirja, essee ja lähiopetukseen osallistuminen. Opintojen sisällöstä vastaavat ainelaitoksen opettajat.

Opintojen sisällöistä ja korvaavuuksista voi ottaa suoraan yhteyttä yliopiston oppiaineen opettajaan. Monimuoto-opinnoissa opintoneuvontaa saa myös opintoryhmän tukena toimivalta tuutorilta. Kesäyliopiston henkilökunta ohjeistaa myös opintoihin, että käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Tenttien ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat yliopistoittain, joten tarkistathan käytänteet riittävän ajoissa ennen tentti-ilmoittautumisen suorittamista.
Tentit järjestetään opinto-ohjelmaan merkittyinä ajankohtina Mikkelin kesäyliopiston tiloissa (Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1. krs). Tentteihin tulee ilmoittautua yleensä 10–14 vuorokautta ennen tenttipäivää.

Todistukset ja opintosuoritusotteet suoritetuista avoimen yliopiston opinnoista tilaat siitä yliopistosta, minne opinnot on suoritettu.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston todistustilaus ja opintosuoritusote tilataan täältä.
Huom, vaatii voimassaolevat käyttäjätunnukset. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, ota yhteyttä toimistoomme.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston todistustilaus tilataan täältä. 
Opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista voit tilata WebOodissa. 

Avoimista ammattikorkeakouluopinnoista todistuksen saat kyseisestä ammattikorkeakoulusta, jonka opintoja suoritat.

Voit opiskella avoimen yliopiston opintoja myös tutkintotavoitteisesti. Opiskelijana rakennat tarjolla olevista opinnoista oman opinto-ohjelman, joka tähtää esimerkiksi kandidaatintutkintoon. Kaikki avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, vaikkakin vastaavuuksissa saattaa olla eri yliopistojen ainelaitoksien kesken eroja.

Löydät kesäyliopiston tarjonnasta sekä perus- että aineopintotasoisia kokonaisuuksia, sivuaineiksi sopivia opintoja sekä korkeakoulututkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Tutkintotavoitteinen opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta ja HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä. Mikkelin kesäyliopisto toteuttaa tutkintotavoitteisia opintopolkuja tiiviissä yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta tai ylioppilastutkintoa avoimessa suoritettujen opintojen perusteella. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan oppiaineittain on määritelty avoimen väylän kiintiöt. Valintaan vaikuttavat myös opintojen määrä ja menestys opinnoissa. Vaadittavien opintojen määrä ja vaatimukset vaihtelevat oppiaineittain ja yliopistoittain. Lisätietoja antavat yliopistojen opintotoimistot.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tenttipäivät

Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistolle sekä WebOodiin.

Tenttipäivät (allamainitut maanantait klo 16.00-20.00)
 

Syksy 2021
Ma 23.8., ma 27.9., ma 25.10., ma 22.11. ja ma 13.12.

Kevät 2022
Ma 17.1., ma 14.2., ma 14.3., ma 11.4., ma 9.5., ma 13.6.
 


Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tenttipäivät

Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistoon.
 

Mikäli kesän tenttipäivät eivät ole käytössä omassa oppiaineessasi, tiedotetaan siitä oppiainekohtaisesti JY:n avoimen Kopan sivuilla.

Tenttipäivät ( tiistait klo 16.30-20.30) Päivämäärät ilmoitamme myöhemmin syksyn 2021 ja kevään 2022 osalta.
 

*****
Tentit järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1 krs. Tarkka tenttitila ilmoitetaan aulan ilmoitustaululla sekä ovikyltein.

Voit suorittaa Mikkelin kesäyliopistolla vierastenttejä. Opiskelijana huolehdit itse yliopistollasi ilmoittautumisen ja sovit Mikkelin kesäyliopiston henkilökunnan kanssa tenttimisestä viim. viikkoa ennen tenttipäivää. Vierastenttiasioissa sinua opastaa markkinointikoordinaattori Hanna Räinä.

Hanna Räinä
p. 044 710 4241
hanna.raina(at)mikkelinkesayliopisto.fi

Pääsääntöisesti järjestämme tentinvalvonnan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (UEF/JY). Tällöin tenttimaksu on 40 €/tenttikerta, mikäli myös omia opiskelijoitamme tenttii samana ajankohtana. Mikäli omia opiskelijoitamme ei osallistu tenttiin (=tenttitilaa ja -valvontaa ei automaattisesti järjestetä) tai tentinvalvonta järjestetään muuna ajankohtana perimme 40 €/tunti.

Laskun opiskelija saa sähköpostiin tenttimisen jälkeen tai halutessasi saat laskun mukaan tenttimisen yhteydessä (paperilaskutuslisä 5 €).

Mikäli opiskelija ei peruuta vierastenttiä edelliseen päivään mennessä tai ei saavu tenttiin, veloitamme vierastenttimaksun 40 euroa.

Suosittelemme, että varmistat tenttisi perilletulon Mikkelin kesäyliopistoon viimeistään edeltävänä päivänä ennen tenttiä (soittamalla/sähköpostilla).

Tenttitilaisuudet järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1 krs.