Mikkelin kesäyliopistossa sinua neuvoo ja opastaa opintoasioissa koulutussuunnittelija Tiina Roikonen. Ole rohkeasti yhteydessä Tiinaan sähköpostilla, puhelimitse tai varaa aika henkilökohtaiselle opintoneuvonnalle. Tiinalta saat apua opintojen suunnittelussa - olipa mielessäsi tutkintotavoitteinen opiskelu tai oman osaamisen päivittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi.

Tiina Roikonen
puh. 044 710 4240
tiina.roikonen(at)mikkelinkesayliopisto.fi

Pääset alkuun opintoasioissa lukemalla alla olevista linkeistä perustiedot avoimista korkeakouluopinnoista.

Avoimia korkeakouluopintoja voivat opiskella kaikki. Opinnot ovat avoimia kaikille! Riittää, että ilmoittaudut opintoihin ja arvioit itse omat mahdollisuutesi selviytyä opinnoista. Opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Avoin yliopisto-opetus on yliopistojen perusopetuksen mukaista opetusta.

Avoimet korkeakouluopinnot ovat mitoitettu opintopisteillä. Opintopiste (op) kertoo opintojen laajuuden ja työmäärän. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Perusopinnot ovat laajuudeltaan noin 25 opintopistettä. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä (sisältäen perusopinnot 25 op). Aineopinnoissa perehdytään kyseessä olevaan tieteenalaan ja sen tutkimusmenetelmiin.

Kun suoritat avoimia korkeakouluopintoja (avoimia yliopisto-opintoja tai avoimia ammattikorkeakouluopintoja) kesäyliopiston kautta, rekisteröidyt myös opinto-oikeuden myöntäneen yliopiston opiskelijaksi ja ilmoittaudut kyseisen ammattikorkeakoulun avoimen opiskelijaksi. Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen saat kesäyliopistolta ohjeet yliopisto-opiskelijaksi rekisteröitymiseen tai avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautumiseen. Opintomaksut sisältävät opetuksen, luentomateriaalin, opinto-ohjauksen ja yliopiston rekisteröitymismaksun.

Rekisteröintimaksut vaihtelevat yliopistoittain ja oppiaineittain. Opintomaksunsa maksamatta jättäneiden opintosuorituksia ei kirjata, eikä suorituksista saa todistusta. Opinto-oikeus on opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen kahdesta neljään lukukautta. Jos opinto-oikeusaikasi ylittyy, voit jatkaa opintoja ilmoittautumalla jatkavaksi opiskelijaksi ja maksamalla jatkavan opiskelijan maksun.

Ilmoittautuminen koulutuksiin, opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on aina sitova. Mikäli koulutukselle on määritelty viimeinen ilmoittautumispäivä, voit perua osallistumisen veloituksetta ennen kyseistä päivää. Mikäli perut ilmoittautumisen myöhemmin kuin viimeisenä ilmoittautumispäivänä, perimme 50% jäljellä olevasta maksusta. Jos et tee peruutusta lainkaan tai et saavu paikalle, perimme koko maksun.

Yksittäisissä avoimien korkeakouluopintojen opintojaksoissa ja opintokokonaisuuksissa, joissa ei ole viimeistä ilmoittautumispäivää, voit perua osallistumisen veloituksetta ennen opintoihin rekisteröitymistä. Mikäli perut ilmoittautumisen rekisteröitymisen jälkeen tai et tee lainkaan peruutusta, perimme koko jäljellä olevan opintomaksun.

Huomiothan, että maksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.

Opintojen suoritustapa ilmoitetaan opintotietojen yhteydessä. Suoritustapoja ovat esimerkiksi tentti, oppimistehtävä, luentopäiväkirja, essee ja lähiopetukseen osallistuminen. Opintojen sisällöstä vastaavat ainelaitoksen opettajat.

Opintojen sisällöistä ja korvaavuuksista voi ottaa suoraan yhteyttä yliopiston oppiaineen opettajaan. Monimuoto-opinnoissa opintoneuvontaa saa myös opintoryhmän tukena toimivalta tuutorilta. Kesäyliopiston henkilökunta ohjeistaa myös opintoihin, että käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Tenttien ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat yliopistoittain, joten tarkistathan käytänteet riittävän ajoissa ennen tentti-ilmoittautumisen suorittamista.
Tentit järjestetään opinto-ohjelmaan merkittyinä ajankohtina Mikkelin kesäyliopiston tiloissa (Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1. krs). Tentteihin tulee ilmoittautua yleensä 10–14 vuorokautta ennen tenttipäivää.

Todistukset ja opintosuoritusotteet suoritetuista avoimen yliopiston opinnoista tilaat siitä yliopistosta, minne opinnot on suoritettu.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston todistustilaus ja opintosuoritusote tilataan täältä.
Huom, vaatii voimassaolevat käyttäjätunnukset. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, ota yhteyttä toimistoomme.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston todistustilaus tilataan täältä. 
Opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista voit tilata WebOodissa. 

Avoimista ammattikorkeakouluopinnoista todistuksen saat kyseisestä ammattikorkeakoulusta, jonka opintoja suoritat.

Voit opiskella avoimen yliopiston opintoja myös tutkintotavoitteisesti. Opiskelijana rakennat tarjolla olevista opinnoista oman opinto-ohjelman, joka tähtää esimerkiksi kandidaatintutkintoon. Kaikki avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, vaikkakin vastaavuuksissa saattaa olla eri yliopistojen ainelaitoksien kesken eroja.

Löydät kesäyliopiston tarjonnasta sekä perus- että aineopintotasoisia kokonaisuuksia, sivuaineiksi sopivia opintoja sekä korkeakoulututkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Tutkintotavoitteinen opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta ja HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä. Mikkelin kesäyliopisto toteuttaa tutkintotavoitteisia opintopolkuja tiiviissä yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta tai ylioppilastutkintoa avoimessa suoritettujen opintojen perusteella. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan oppiaineittain on määritelty avoimen väylän kiintiöt. Valintaan vaikuttavat myös opintojen määrä ja menestys opinnoissa. Vaadittavien opintojen määrä ja vaatimukset vaihtelevat oppiaineittain ja yliopistoittain. Lisätietoja antavat yliopistojen opintotoimistot.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tenttipäivät

Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistolle sekä WebOodiin.

Tenttipäivät (allamainitut maanantait klo 16.00-20.00)
 

Syksy 2020: Syyslukukauden yleiset salissa tapahtuvat tentit on peruttu.
Kevät 2021: 18.1., 1.2., 1.3., 12.4., 3.5., 14.6.


Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tenttipäivät

Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistoon.
HUOM! Kesän tenttipäiviin ilmoittautuminen kesäyliopistolle toukokuun loppuun mennessä!

Mikäli kesän tenttipäivät eivät ole käytössä omassa oppiaineessasi, tiedotetaan siitä oppiainekohtaisesti JY:n avoimen Kopan sivuilla.

Tenttipäivät (allamainitut tiistait klo 16.30-20.30)
 

Syksy 2020: 8.9., 6.10., 10.11. 1.12.
Kevät 2021:
19.1., 16.2., 16.3., 20.4., 25.5., 15.6.

*****
Tentit järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1 krs. Tarkka tenttitila ilmoitetaan aulan ilmoitustaululla sekä ovikyltein.

Voit suorittaa Mikkelin kesäyliopistolla vierastenttejä. Opiskelijana huolehdit itse yliopistollasi ilmoittautumisen ja sovit Mikkelin kesäyliopiston henkilökunnan kanssa tenttimisestä viim. viikkoa ennen tenttipäivää. Vierastenttiasioissa sinua opastaa koulutussihteeri Suvi Laurikainen.

Suvi Laurikainen
p. 044 710 4241
suvi.laurikainen(at)mikkelinkesayliopisto.fi

Pääsääntöisesti järjestämme tentinvalvonnan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (UEF/JY). Tällöin tenttimaksu on 40 €/tenttikerta, mikäli myös omia opiskelijoitamme tenttii samana ajankohtana. Mikäli omia opiskelijoitamme ei osallistu tenttiin (=tenttitilaa ja -valvontaa ei automaattisesti järjestetä) tai tentinvalvonta järjestetään muuna ajankohtana perimme 40 €/tunti.

Laskun opiskelija saa sähköpostiin tenttimisen jälkeen tai halutessasi saat laskun mukaan tenttimisen yhteydessä (paperilaskutuslisä 5 €).

Mikäli opiskelija ei peruuta vierastenttiä edelliseen päivään mennessä tai ei saavu tenttiin, veloitamme vierastenttimaksun 40 euroa.

Suosittelemme, että varmistat tenttisi perilletulon Mikkelin kesäyliopistoon viimeistään edeltävänä päivänä ennen tenttiä (soittamalla/sähköpostilla).

Tenttitilaisuudet järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 1 krs.