Virkamiesoikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Virkamiesoikeuden kurssilla tutustutaan sekä valtion että kunnan virkamiesoikeuteen. Tarkastelussa on niin virkamiesoikeudellinen käsite- ja periaatejärjestelmä kuin virkasuhteen osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet sekä virkaehtosopimuksia koskeva järjestelmä. Yleisten osioiden lisäksi tarkastelu kohdistetaan virkamiesoikeuden aineelliseen ja menettelylliseen lainsäädäntöön koskien erityisesti virantäyttöä, virantoimituksen keskeytystilanteita sekä palvelussuhteen päättämistä.

Opiskelija

- tuntee valtion virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset;
- omaksuu keskeisen virkamiesoikeudellisen käsitteistön, muut yleisiin oppeihin liittyvät erityispiirteet sekä virkasuhteen osapuolten yleiset velvollisuudet; sekä
- hallitsee virkamiesoikeudellisen lainsäädännön soveltamisen erityisesti virantäytön, virantoimituksen keskeytysten ja palvelussuhteen päättämisen osalta.

Ennakkotiedot:

Vapaaehtoiset verkkoluennot 20 t, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 111 t.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).