Tuotekehitys 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

05.05.2022 00:00 - 16.06.2022 00:00

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassaosaa

- erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämäosaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaanosaa työskennellä tuotekehitysprojektissaosaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessäosaa

- määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalleosaa

- kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksiosaa

- kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

- Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa.

- Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely.

- Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät.

- Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD).

- Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmätVaatimusten hallinta tuotekehityksessä.

Opintojakson hinta 55 €