Tuotekehitys 5 op (OY)

05.05.2022 00:00 - 16.06.2022 00:00

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa

- erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämäosaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaanosaa työskennellä tuotekehitysprojektissaosaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä

- määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle

- kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi

- kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

- Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa.

- Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely.

- Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät.

- Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD).

- Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

- Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä.

Opintojakson hinta 55 €

21.04.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 21.4.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 31.3.2022 jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).