Suomi toisena vieraana kielenä, perusopinnot 30 op (UEF)

Opetus ja kasvatus, avoin , Kielet ja viestintä, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.12.2021 00:00

Opintojen avulla tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Hahmotat suomen kieltä vieraan kielen näkökulmasta ja perehdyt suomen kielen ominaispiirteisiin sekä tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Lisätietoja Suomi toisena vieraana kielenä -opinnoista voit lukea täältä.