Sosiaalihuolto-oikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Sosiaalihuolto-oikeus 5 op (UEF) opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opintojakso kuuluu Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuteen.
 

Opintojaksolla perehdytään sosiaalioikeuden perusteisiin, sosiaalihuollon asemaan sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana sekä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin sosiaalihuollossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa tunnistaa sosiaalioikeudelliselle sääntelylle tyypilliset piirteet sekä sosiaalioikeuden yleisten oppien merkityksen sosiaalihuollon kontekstissa.
- osaa hahmottaa sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen ja ymmärtää sosiaalihuollon merkityksen sosiaalipoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa ja perusoikeuksien turvaamisessa.
- on tutustunut sosiaalioikeuden keskeisiin oikeuslähteisiin ja harjoittelee niihin perustuvaa oikeudellista argumentaatiota.
- tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän.
- ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä on tutustunut sosiaalipalveluiden yleisiin järjestämis- ja myöntämisperusteisiin.

Ennakkotiedot:

Etäopetus: luentotallenteet (21h) ja itsenäinen työskentely (114h), joka muodostuu oppimateriaaliin perehtymisestä sekä moodletentistä.

Etäopetuksena kurssi on tarjolla myös kevätlukukaudella.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

20.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).