Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

09.01.2023 00:00 - 05.03.2023 00:00

Johtamisen peruskäsitteet; sosiaali- ja terveydenhuollon erityisyyden johtaminen; henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
- tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä ja osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa, 
- ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta, 
- tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa ja osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa.
 

Verkkojakso. Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

22.12.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.12.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).