Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, perusopinnot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista.

Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin, sisältöihin ja teorioihin. Perusopinnoissa opitaan myös tunnistamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedonhallintaan liittyviä tekijöitä sekä soveltamaan tietosuojaa ja -turvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista (opintojen aikataulut tarkentuvat kesän aikana):

  • 5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op
  • 5425033B Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op
  • 5425033C Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op
  • 5425006 Tietosuoja ja -turva terveydenhuollossa 5 op
  • 5425013 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op
  • 5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op
  • 5425031 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*
  • 5426153 SNOMED CT, Peruskurssi 5 op*

(* vaihtoehtoisia)

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Vahvistetaan myöhemmin.