Sopimusoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
- tunnistaa keskeiset sopimustyypit ja niitä koskevan lainsäädännön
- jäsentää sopimusoikeudellisia ongelmia ja keskustelee niistä sopimusoikeudellisia käsitteitä käyttäen
- soveltaa sopimuksen syntyä, sitovuutta, tulkintaa ja suoritushäiriöitä koskevaa normistoa tyypillisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen

Opintojaksolla käsitellään sopimusoikeuden yleisiä oppeja sekä sopimusehtojen, sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön välistä vuorovaikutusta sopimusoikeudellisessa ongelmanratkaisussa. Yleisestä sopimusoikeudesta tarkastellaan erityisesti yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista ja tulkintaa koskevia oppeja. Erityisestä sopimusoikeudesta perehdytään irtaimen kauppaa ja vuokrasopimuksia koskevaan normistoon.

Opintojaksolla mahdollinen tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. 

Huom! Ennakkotiedot. Muutokset mahdollisia


Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:
Suoritustapa 1: luennot 16 t, harjoitustehtävät n. 10 t, salitentti 4 t, itsenäinen työskentely 101 t
Suoritustapa 2: luennot 16 t, salitentti 4 t, itsenäinen työskentely 111 t

Mahdollinen tenttiin valmistava sisältöperehdytys.

125 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).